Khiêm nhượng và sửng sốt sẽ mở con tim ra cho Chúa Giê-su – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.09.

27/11/2018

Người ta có thể gặp gỡ một cách thực sự với Chúa Giê-su như thế nào? Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng xung quanh câu hỏi đó. Trong đời sống công khai, Chúa Giê-su đã sử dụng phần lớn thời gian để lên đường, để đến với con người, để gặp gỡ và kiếm tìm họ. Con người trong thời đại hôm nay có hai khả năng để gặp gỡ Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha nói:

Tin Mừng có nghững lời giống hệt như nhau dành cho những con người này: các Tông Đồ, Thánh Phê-rô: tất cả họ đều sửng sốt và ngạc nhiên. Sự sửng sốt đã bao trùm tất cả. Khi cảm giác sửng sốt này đến … dân chúng lắng nghe Chúa Giê-su và ngạc nhiên: Đấng ấy nói với quyền năng. Không có ai ăn nói được như Ngài! Nhưng những người khác khi gặp Chúa Giê-su, họ lại không để cho mình bị sửng sốt trong con tim của họ, dầu rằng họ cũng lắng nghe Chúa Giê-su. Các luật sĩ đã nghe Chúa Giê-su nói, nhưng họ ngẫm nghĩ trong lòng và nói: ´Ông ta đúng là thông minh thật, ông ta nói sự thật, nhưng chúng tôi không đồng ý với những lời ấy`. Họ ngẫm nghĩ trong lòng và sau đó giữ khoảng cách.“

Ma quỷ cũng giống như thế – Đức Thánh Cha nói – chúng cũng tuyên xưng rằng, Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Nhưng cũng giống như các Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu, chúng không có khả năng ngạc nhiên và sửng sốt, chúng tự nhốt mình lại trong tính dễ dãi cũng như trong sự cao ngạo của chúng. Trái lại, Thánh Phê-rô đã thực sự tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Messia, nhưng đồng thời Ngài cũng đã nhận ra tội lỗi của chính mình. Đó là điều có tính quyết định đối với niềm tin vào Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha giải thích.

Những người Luật Sĩ nói: Đúng là ông ta thông minh thật, ông ta là một vị thầy có khả năng làm phép lạ. Nhưng họ lại không nói: chúng ta quá kiêu ngạo, chúng ta quá xoàng xĩnh, chúng ta là những tội nhân. Việc không có khả năng để nhìn thấy mình như là những tội nhân, sẽ kéo chúng ta ra xa khỏi niềm tin đích thực vào Chúa Giê-su Ki-tô. Sự khác biệt nằm ở đó.“

Thánh Phê-rô cũng đã có lần đánh mất sự ngạc nhiên và sự sửng sốt về Chúa Giê-su Ki-tô, và đã chối bay chối biến Ngài. Nhưng sau đó, Thánh Nhân đã trở nên khiêm tốn hơn. Khi Thánh Nhân nhìn thấy Chúa, Thánh Nhân đã bắt đầu khóc và đã thú tội: Con là kẻ có tội. Sẽ là lời tuyên xưng gấp đôi khi nói: Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, con Tin vào Chúa. Và con cũng tin rằng, con là một tội nhân.

Khả năng để nói rằng, chúng ta là những tội nhân, sẽ mở chúng ta ra cho con đường dẫn tới cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giê-su Ki-tô. Trong các cộng đoàn, trong các Giáo xứ, kể cả trong những người đã được thánh hiến chúng ta, có bao nhiêu người đang ở trong sự sẵn sàng để nói rằng, Chúa Giê-su là Chúa? Đúng là khá nhiều! Nhưng thật khó biết chừng nào để có thể nói một cách thành thực rằng: Tôi là một tội nhân. Nói điều đó về người khác thì dễ hơn là nói về chính mình, đúng không? Tất cả chúng ta đều là những chuyên gia trong việc bới tội người khác, không đúng sao?

(theo de.rv 03.09.2015 cz)

Đam Trần


Liên quan khác