Ngày 14.5 – Lễ thánh Matthia

27/11/2018

Matthia có nghĩa là “CHO”, là “TẬN HIẾN”. Quả không còn danh từ nào nói lên hết lý tưởng tông đồ của thánh nhân! Ngài đem toàn thân phục vụ nước Chúa và phần rỗi các linh hồn, để sau bao gian lao, cơ nhục, ngài kết liễu đời sống bằng cái chết, chết vì đức tin, chết để bảo vệ và truyền bá chân lý, chết để hoàn toàn “TẬN HIẾN”.

Theo tài liệu “Công vụ sứ truyền ngụy kinh” thì thánh Matthia, thuộc dòng dõi quý tộc, người thành Bethlem trong chi họ Giuđa. Nhưng tài liệu đó không hoàn toàn giá trị vì cho đến nay không một nguồn văn sử nào giúp chúng ta kiểm điểm và minh chứng rõ rệt hơn. Duy có điều chắc chắn, theo sự quyết đoán của thánh Phêrô (Công vụ sứ đồ 1,21), thánh Matthia cũng là một trong những người được sống thân mật với các tông đồ, ngay trong thời bình sinh của Thầy Chí Thánh, kể từ khi Người được thánh Gioan tiền hô làm phép rửa. Do đó, người ta quyết đoán, hầu chắc thánh nhân có mặt trong tiệc cưới Cana, và người ta ghi tên ngài vào số 70 môn đệ. Tuy nhiên ta đừng lẫn thánh Matthia với người thu thuế tên là Giakêu như nhiều tác giả đã lầm tưởng.

Sau ngày Chúa về trời, các tông đồ theo lời Chúa dậy, trở về Giêrusalem. Tất cả hội trong một căn nhà để cầu nguyện và dọn mình đợi Chúa Thánh Thần đến, như lời đã hứa. Bấy giờ ngoài các tông đồ và Đức Mẹ, còn có thánh Matthia, mấy thánh nữ khác và một số đông các người được gọi là chư huynh: Tổng số thành phần là 120 người. Theo tác giả Sứ Đồ công vụ thì bấy giờ, với tư cách là vị thủ lãnh, thánh Phêrô đã lên tiếng: “Anh chị em thân mến, dĩ nhiên điều mà Chúa Thánh Thần nói trong Kinh Thánh về Giuđa qua miệng tiên tri Đavít phải nên trọn… Điều đó cũng được chép trong sách Ca vịnh: “Ước chi nhà hắn ở trở nên hoang tàn không một ai đến cư ngụ” (Tv. 108,8). Và nơi khác: “Phải đặt người khác vào làm thay thế hắn. Vậy trong số những người đã theo chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu ở với chúng ta kể từ khi Người chịu phép rửa của Gioan cho tới ngày Người về trời, phải có một người được cùng với chúng ta làm chứng nhân về sự sống lại của Thày Chí Thánh”. Và các đấng đã đề ra hai người, một tên là Giuse, cũng gọi là Basaba với tên danh dự là “Người công chính”, một người tên là Matthia. Trong lúc cầu nguyện các đấng đã thưa với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt lòng mọi người, xin Chúa hãy chỉ cho chúng con biết ai trong hai người này được Chúa đã chọn để thay thế Giuda, trong sứ mêïnh tông đồ”. Rồi các ngài rút thăm, và kết quả là thánh Matthia trúng tuyển, được nhập vào số 12 tông đồ. Thực ra, theo sự nhận xét của mọi người, ông Giuse và thánh Matthia đều xứng đáng như nhau. Tuy nhiên các tông đồ không muốn tự quyết định, một dùng lối rút thăm để tìm nhận ý Chúa. Văn liệu cho chúng ta hay, các ngài còn rút thăm như thế nhiều lần.

Từ đó, không một tài liệu nào, kể cả Phúc âm nói đến đời sống thánh tông đồ, ngoại trừ một số văn liệu ít bảo đảm: Như lời ông Clêmentê Alexandria, trong một tác phẩm, đã quyết có biết thánh Matthia, một nhà chuyên giảng về sự đền tội; và khuyên tín hữu cần phải chống trả mọi quá độ của giác quan, để nhờ đức tin thêm sức mạnh cho linh hồn. Sau cùng, đời rao giảng của thánh Matthia được kết thúc bằng cuộc tử đạo, hoặc tại Palestina hoặc tại Êthiôpia. Còn nhiều chi tiết khác mà các tác giả về sau đã viết lên, đều ít giá trị lịch sử: đại khái có hai chủ trương, một số cho thánh Matthia rao giảng và chịu tử đạo tại Éthiôpia, một số khác lại quyết thánh nhân truyền bá Phúc âm và nhận cành lá dừa tại Giuđêa.

Về di hài thánh Matthia lại càng ít tài liệu nói tới, ngoại trừ mấy bản văn không bảo chứng. Giả sử rằng ngài có giảng đạo ở Giuđêa đi nữa thì thử hỏi Nữ Hoàng Hêlên đã đưa về Rôma di hài của ngài hay của Giám mục Matthia thành Giêrusalem vào thế kỷ thứ II? Điều đó không ai quyết! Đến thế kỷ thứ IV, người Rôma lại hãnh diện vì tìm được xác thánh Matthia tông đồ dưới bàn thờ Đức Bà Cả. Ngoài ra dân thành Trêvê lại nhất quyết xác thánh nhân đã được rước về bản thành vào thế kỷ thứ IV cuối thời Contantinô do thánh nữ Agricê. Dòng thánh Justinô Pađu cuối thế kỷ thứ XII cũng lên tiếng là đã tìm thấy xác thánh tông đồ…

Từ thế kỷ VII thánh Matthia đã được ghi vào lịch phụng vụ Giáo hội Rôma. Đầu tiên cũng kính ngài với hai vị tông đồ cả vào ngày 29-06. Đến thế kỷ thứ IX thánh nhân có một kinh lễ riêng với ngày nhất định. Nhưng đến thế kỷ XIII, Giáo hội lại đặt một kinh lễ chung gọi là kinh lễ các thánh Tông đồ. Và lễ kính thánh Matthia được định vào ngày 14-5 mỗi năm với phần kinh lễ chung kính các thánh Tông đồ.

http://tinmung.net/


Liên quan khác