NHÂN THẦN HỘI NGỘ NEWS 

23/12/2022

CHIA SẺ TIN MỪNG LỄ VỌNG GIÁNG SINH  –  Mt 1, 18-25 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!

Niềm vui Ngôi Hai xuống thế và ở cùng chúng ta như lời của Tin Mừng thứ tư nói: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. (Ga 1, 14). Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật như Công đồng Chalcêđônia năm 451 đã tuyên tín. Hơn nữa, “Thiên Chúa đã làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa” (thánh Irené ). Tin Mừng Mattheu cho chúng ta một cái nhìn về Ngôi Hai được thụ thai và sinh hạ, nhất là: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. Và kể từ đó THẦN – NHÂN hội ngộ, cuộc hội ngộ đã được yêu thương tiền định từ trước trong thánh ý Chúa Cha.

THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI

    Trong ý định của Chúa, Thiên Chúa đã đến gặp con người như Sách Giáo Lý Hội Thánh dạy. Thánh Irené nhiều lần nói về đường lối sư phạm của Thiên Chúa dưới hình ảnh Thiên Chúa và con người làm quen nhau:“Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ở giữa loài người và trở thành con của loài người, để con người quen đón nhận Thiên Chúa, và để Thiên Chúa quen ở giữa loài người, theo ý định tốt đẹp của Chúa Cha” (Tác phẩm Chống lạc giáo 3, 20, 2).

   Ngay từ thưở ban đầu, đức tin Kitô giáo luôn tuyên xưng Đức Kitô “vốn dĩ là Thiên Chúa” và đã “trở nên giống phàm nhân”. Trong dòng lịch sử, Hội Thánh đã phải thường xuyên chiến đấu để bảo vệ sự toàn vẹn của lời tuyên xưng này. Khi này khi khác, vẫn có những cám dỗ chối từ hoặc nhân tính hoặc thần tính nơi Đức Giêsu Kitô (GLHTCG số 465-468). Nổi bật nhất là Công Đồng Chalcêđônia năm 451 đã tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là “Thiên Chúa thật và là người thật,…một Đấng duy nhất…trong hai bản tính một cách không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách biệt”. Đây là một mầu nhiệm khôn dò và tạo âm hưởng vô cùng lớn lao, nhất là khi chúng ta chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu trong ánh sáng của mầu nhiệm này. Tất cả những gì Chúa Giêsu nói và làm và đau khổ đều mang cả hai tính chất thần linh và nhân linh. “Con Thiên Chúa đã làm việc với đôi tay nhân loại, suy nghĩ bằng trí óc nhân loại, hành động theo ý chí nhân loại, yêu mến bằng quả tim nhân loại. Sinh làm con Đức Trinh Nữ Maria, Người đã thực sự trở nên một người giữa chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi” (số 470).

   Phải hiểu làm sao về Đấng là Thiên Chúa thật và cũng là người thật? Phải chăng Người biết hết mọi sự và làm được mọi sự? Phải chăng Người cũng đau khổ như chúng ta? Sách Tin Mừng nói với chúng ta rằng trẻ Giêsu “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52). Như thế, Chúa Giêsu đã phải học tập nhiều trong cuộc sống làm người. Đàng khác, Chúa Giêsu lại có một phong thái đặc biệt. Lời giảng dạy của Người mang sức mạnh thuyết phục: “Chưa từng thấy ai nói như người này” (Ga 7,46). Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của người khác: “Người biết có gì trong lòng con người” (Ga 2,25). Người biết họ nghĩ gì ngay cả trước khi họ gặp Người, như trong trường hợp của Nathanael (Ga 1,49). Ba lần, Người báo trước cho các môn đệ về cuộc Thương khó và Phục sinh của Người. Nhất là ngay từ thời niên thiếu, Người đã ý thức rất rõ về sự kết hợp giữa Người với Chúa Cha: “Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của Cha con sao?” (Lc 2,49).

    Vậy Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự? Nếu chúng ta tin vào chứng từ của Kinh Thánh, thì cùng với các môn đệ, chúng ta phải ngạc nhiên: “Ông này là ai mà truyền lệnh cho cả gió và biển khơi, và chúng phải tuân lệnh?” (Lc 8,25). Người làm rất nhiều phép lạ: chữa lành mọi bệnh tật, kể cả người mù từ thuở mới sinh, hóa bánh ra nhiều, cho kẻ chết sống lại, và nhất là tha thứ tội lỗi (Mc 2,7). Những hành động này minh chứng rằng Chúa Giêsu đã không chỉ hành động với sức mạnh tự nhiên của con người, nhưng với quyền năng của Đấng là Thiên Chúa thật và là người thật. (Trích bài suy niệm của ĐHY Christoph Schönborn)

CON NGƯỜI ĐÁP LỜI THIÊN CHÚA

   Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 142 và 143 viết: “Nhờ mặc khải, “do tình yêu vô biên, Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với con người như với bạn hữu. Người đối thoại với họ, để mời gọi cho họ hiệp thông với Người” (x. DV 2). Đức tin là lời đáp trả thích đáng của con người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Nhờ Đức Tin, con người đem tất cả trí khôn và ý chí của mình suy phục Thiên Chúa. Con người đặt trọn bản thân qui thuận Đấng mặc khải là Thiên Chúa (x.DV 5): Thánh Kinh gọi cách đáp trả này là “sự vâng phục bằng Đức Tin” ( x. Rm 1,5;16,26). Còn thánh Athanasio thì nói rằng: “Nếu Đức Kitô chỉ là Thiên Chúa, thì Người không thể cứu độ tất cả chúng ta! Người là Thiên Chúa và là người, giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Tuy nhiên, “Tất cả những gì được Người đảm nhận đều được cứu.” 

Đức Hồng Y Christoph Schönborn trong một bài viết về Thiên Chúa đã nói rằng: “Đặc tính THẦN- NHÂN ấy nơi Chúa Giêsu vẫn tiếp tục thể hiện, đặc biệt là nơi Trái Tim cực thánh của Người: “Con Thiên Chúa đã yêu mến tất cả chúng ta bằng một quả tim nhân loại. Do đó, Trái Tim cực thánh của Chúa Giêsu, bị đâm thâu vì tội lỗi chúng ta và để cứu độ chúng ta, được coi là dấu chỉ và biểu tượng đặc biệt của tình yêu”. Chính với Trái Tim ấy, Chúa Giêsu “đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gal 2,20)”.

    Như thánh Irené nói: “Thiên Chúa làm người để con người được làm con Thiên Chúa”. Chúng ta được lãnh nhận hồng ân nhưng không là làm con Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta cũng được mời gọi trở thành một phần thần tính của Chúa và trở nên mối giao hoà cho anh chị em của mình qua tình yêu cao cả từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là tình yêu”. Mừng lễ Giáng Sinh hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta sống đúng như Chúa là Hoàng Tử Hoà Bình đã nên con người như chúng con và như Ngôi Hai nhập thể, NHÂN – THẦN HỘI NGỘ trong Chúa Hài Nhi.

   Lạy Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, Người Cha muôn thưở, Ông Vua Hoà Bình, xin hâm nóng trái tim mỗi người chúng con để chúng con biết yêu, biết trao ban tình yêu từ Chúa cho người chúng con gặp gỡ ! Như Chúa đã đến và đụng chạm vào trái tim chúng con, THẦN – NHÂN hội ngộ trong Hội Thánh và đời sống chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện theo thánh Anselmô: “Lạy Chúa, xin dạy con tìm kiếm Chúa và tỏ mình ra khi con tìm kiếm Ngài, bởi vì con không thể tìm kiếm Chúa, nếu Ngài không dạy con, cũng như con không tìm thấy Chúa, nếu Ngài không tỏ mình ra. Xin cho con tìm kiếm Chúa khi khao khát Chúa; xin cho con khao khát Chúa khi tìm kiếm Ngài; xin cho con gặp Chúa khi yêu mến Chúa; và xin cho con yêu Chúa khi tìm thấy Ngài!” (Proslogion, 1). Amen.

 

                                                                                                                   F. M. Đaminh Minh- Đan viện Thiên Phước, Noel 2022.


Liên quan khác