Suy Niệm Ngày Thứ Tư, 23.12.2020 New 

22/12/2020

Chỉ Đường Cho Người Ta Đến Với Chúa

Thứ Tư, 23.12.2020, Lc 1,57-66


Kính thưa quý độc giả, ai trong chúng ta được sinh ra trên trần gian này cũng đều được trọng dụng, nghĩa là đều được Chúa giao cho một sứ mạng để phục vụ cộng đồng. Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng vừa nghe nói đến trong bài Tin mừng hôm nay được Chúa giao cho sứ mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến. Nghĩa là chỉ đường cho người ta đến với Chúa. Vì thế, thánh Gioan đã tận dụng chuỗi thời gian Chúa ban để chu toàn tốt nhiệm vụ của mình.      

Quả thật, thánh Gioan đã biết dùng thời gian một cách khôn ngoan để thực hiện kế hoạch trong 3 giai đoạn: một là đào tạo chính mình, hai là đi kêu gọi người ta ăn năn sám hối và ba là chết vì sứ mạng.

Giai đoạn thứ nhất là thời gian đào tạo, thánh Gioan đã biết dùng thời gian đầu đời để cho Chúa đào tạo và tự đào tạo mình. Đào tạo bằng lối sống khổ chế, chiêm niệm trong sa mạc yên tĩnh. Lối sống đó đã lấp kín thời gian nên không còn thời gian cho việc vui thú vô ích khác. Qua lối sống ấy, ngài lắng nghe ý Chúa để hiểu và lập kế hoạch để thực hiện. Nhờ thế, ngài đón nhận được nhiều ơn của Chúa. Đây là dịp Ngài góp nhặt kinh nghiệm về sự đấu tranh giữa thiện và ác. Muốn cho mình luôn thuộc về sự thiện và thắng vượt được thế lực sự ác thì ngài phải tỉnh thức, cầu nguyện, ăn chay và luôn cậy dựa vào ơn Chúa. Thời gian đào tạo của ngài cho chúng ta thấy: Đào tạo là việc lâu dài và cần thiết. Không sách vở nào thay thế được kinh nghiệm bản thân. Không trường lớp nào thay thế được thời gian tập luyện. Vì thế, những ai đang trong thời gian tập luyện thì hãy tận dụng mọi cơ hội hiện có để đào tạo bản thân thành người tài đức vẹn toàn.

Giai đoạn thứ hai là thời gian thánh Gioan đi kêu gọi mọi người sám hối. Trong giai đoạn này, thánh Gioan đã làm phép rửa cho những người có lòng sám hối và ngài mời gọi mọi người đền tội bằng việc thực thi bác ái và sống công bằng. Ngài nói: “Ai có hai áo, thì hãy chia cho người không có. Ai có của ăn thì cũng làm như vậy” (Lc 3,11). Với những người thu thuế, Ngài bảo: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định” (Lc 3,13). Tiếp liền với việc sám hối, thánh Gioan mời gọi mọi người đợi chờ Đấng Cứu thế đến. Đợi chờ bằng thái độ khiêm tốn hạ mình và tôn vinh Đấng Cứu Thế như ngài khẳng định: “Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, Ngài sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần” (Lc 3,16). Khi vừa thấy Chúa Giêsu đến từ đằng xa, thánh Gioan cất tiếng tung hô: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian! (Ga 1,29).  

Giai đoạn thứ ba là thời gian đau khổ và chịu chết vì sự công chính, đó là kết quả của việc rao giảng. Trong thời gian này, thánh Gioan cảm nếm niềm vui do thành công và nỗi buồn khổ do thất bại. Thánh Luca kể rằng: “Nghe Gioan giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông; Thế nhưng, giới biệt phái và luật sĩ thì khước từ và chống đối” (Lc 7,29-30). Khi đó, thánh Gioan cảm thấy đau xót. Cơn đau đớn càng tăng thêm khi Gioan bị vua Hêrôđê bắt bỏ tù. Thời gian này, Gioan sống đời hiến tế thiết thực nhất. Sau cùng, Ngài đã hy sinh mạng sống vì lẽ phải. Trong suốt giai đoạn bị thử thách ấy, thánh Gioan hết lòng tin cậy vào Chúa, hết lòng quảng đại chịu đau khổ vì Chúa.

Những sự việc trên đây đưa đến kết luận thế này: Thời gian là vàng. Chúa đã trao cho thánh Gioan một số vàng là thời gian. Ngài đã dùng số vàng đó để sinh lời. Lời lãi rất lớn và rất quý, lời lãi rất nhiều cho Nước Trời đó là có được nhiều người sám hối trở về với Chúa.

Quý độc giả kính mến, mỗi người chúng ta, kẻ nhiều người ít, cũng đã nhận được thứ vàng quý là thời gian sống trên trần gian này. Chúa đang đợi chúng ta nộp cho Chúa số lời lãi mà chúng ta đã vất vả làm ra. Nhân dịp này, mỗi người tự xét xem mình đã sinh lời lãi được tới mức nào rồi ? Điều đó tuỳ ở việc chúng ta biết dùng thời gian của mình một cách khôn ngoan hay không ?   

Nhờ vào việc chiêm ngắm cuộc đời và sứ mạng của thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, chúng ta khiêm tốn xin thánh Gioan bầu cử cho tất cả chúng ta biết học theo các nhân đức của ngài, đó là biết dùng thời gian Chúa ban để đào tạo mình đủ khả năng và nhân đức để giới thiệu Chúa cho nhiều người nhận biết và tin yêu Chúa hầu giúp họ lãnh được ơn cứu độ của Chúa; Đồng thời, dám chấp nhận hy sinh vì Nước Trời để trở nên những Gioan Tẩy Giả của thời đại hiện nay và mai sau.  

                                      F.M. Nôbertô 

 


Liên quan khác