SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XI TN NĂM A, LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ – BÁNH BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

27/11/2018

BÁNH BAN SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

Ga 6, 51-58

Con người mang một tâm lý chung là “ham sống sợ chết”. Do đó mà có nhiều người luôn cố gắng tìm mọi phương cách để được sống lâu, sống mãi trên trần gian này. Mặc dù với khoa học kỹ thuật tân tiến, hay có nhiều tiền của thì cũng chỉ kéo dài sự sống thêm được ít năm rồi cũng chết. Thế mà Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay lại khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Vậy, bánh hằng sống mà Đức Giêsu ban tặng là thứ bánh gì? Và chúng ta phải ăn bánh đó như thế nào để được sống đời đời?

Bánh mà Đức Giêsu ban tặng ấy chính là thân mình Người. Người là tấm bánh hằng sống từ trời ban xuống và ai ăn bánh ấy thì sẽ được sự sống muôn đời (Ga 6,51). Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã mặc lấy xác phàm (x. Pl 2,6-7) rồi Người tự nguyện trở nên bánh, để nuôi sống chúng ta. Người cho chúng ta “được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Bởi Người là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25).

Qua mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Đức Giêsu, Người đã đến như Con Chiên của Thiên Chúa (x. Kh 5,12), được hiến tế và được ăn như chiên vượt qua của người Do thái (x. Xh 12).

Khi rước lễ là chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Đức Giêsu đã được hiến tế vì chúng ta (x. Lc 22,19-20) và chúng ta được trở nên chính Chúa. Điều này chính thánh giáo hoàng Lê-ô Cả đã nói: “Không có gì xảy ra khi ăn Mình và Máu Đức Kitô hơn là chúng ta trở nên như là cái chúng ta ăn.” Nghĩa là chúng ta được “thông phần bản tính của Chúa” (2 Pr 1,4) và sống cuộc sống Phục Sinh của Người (x. Gl 2,20).

Khi chúng ta ăn Mình và Máu Chúa thì chúng ta ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta (Ga 6,56). Hơn thế nữa, Người còn cho chúng ta được thông dự vào sự sống thần linh.

Đức Giêsu đã thiết lập nên bí tích Thánh Thể để ở lại, hiện diện và để cho chúng ta được thông dự vào sự sống đời đời. Nơi bí tích Thánh Thể bánh và rượu được truyền phép đã trở nên Mình và Máu Đức Giêsu – Con Chiên được hiến tế. Hay nói cách khác Con Chiên được hiến tế đó đã trao ban máu và thịt  mình làm lương thực trường sinh nuôi sống những ai tin vào Người.

Như vậy, chúng ta sẽ có được sự sống đời đời nếu chúng ta ăn thịt và uống máu Người với tất cả niềm kính tin yêu mến. Ngược lại, nếu ai không ăn thịt và uống máu Con Người, sẽ không có sự sống nơi mình (Ga 6,53).

Những ai ăn Mình và Máu Chúa thì cũng hợp nhất nên một với nhau. Điều này chính thánh Phaolô đã nói: “Chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ một tấm bánh ấy. Nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10,17).

Vì là một thân thể, trong đó Đức Giêsu là Đầu và chúng ta là chi thể, nên chúng ta được cùng hiệp thông trong một Thần Khí và liên kết với nhau trong cùng một sự sống. Đức Giêsu thông ban cho chúng ta sự sống của Chúa Cha và qua chúng ta, Người muốn trao ban sự sống đó cho hết thảy mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, vì quá yêu thương nhân loại nên Chúa đã lấy Mình và Máu châu báu làm lương thực trường tồn đem lại sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con luôn khao khát ăn Mình và Máu Chúa mỗi ngày với tất cả lòng thành tín mến yêu. Nhờ đó mà chúng con được dự phần vào sự sống thần linh của Chúa và biết trao ban sự sống ấy cho tha nhân như Chúa đã trao ban chính mình cho chúng con. Amen.

Maria Mai Liên


Liên quan khác