Các linh mục Anh quốc được huấn luyện để đối phó với tấn công khủng bố New 

30/04/2019

Các nhân viên và linh mục của Giáo hội sẽ được huấn luyện chống khủng bố sau khi có tin tiết lộ là các nơi thờ phượng đứng đầu danh sách của những kẻ khủng bố.


Hồng Thủy – Vatican

Tình báo Anh quốc cho thấy cơ hội  những kẻ cuồng tín của Nhà nước Hồi giáo tấn công vào các nhà thờ đang ở mức “cao nhất mọi thời đại”.

Cảnh sát sẽ đến các nhà thờ ở Luân Đôn, Manchester, Liverpool, Newcastle và các thành phố khác. Họ sẽ huấn luyện kế hoạch an toàn của Bộ Hành động chống khủng bố, bao gồm việc dạy các kỹ năng sinh tồn và đánh giá rủi ro cho mọi tòa nhà.

Vì an ninh của người dân

Một nguồn tin cảnh sát hàng đầu cho biết cơ quan tình báo đã chỉ ra một số vụ tấn công đang nhắm vào các nơi thờ phượng tại các thành phố lớn nhất của Anh quốc. Nguồn tin này nói: “Đây là một mối đe dọa rất thực và ít nhất có 2 vụ tấn công đã bị ngăn cản.” Nguồn tin cũng nói rằng điều này không có ý làm dân chúng lo sợ nhưng giúp họ chuẩn bị.

Lời khuyên thực tế là theo phương châm “chạy, trốn, thông báo”, và dạy cho các linh mục biết cách hướng dẫn cộng đoàn được an toàn khi tấn công xảy ra.

Cảnh sát Dean Haydon nói: “Cùng với các đối tác tình báo, chúng tôi liên tục theo dõi các mối đe dọa khác nhau mà chúng tôi gặp phải, bao gồm tại các nơi thờ phượng và xung quanh các nơi đó, và các cộng đồng cụ thể trên cả nước, để đảm bảo chúng tôi có các biện pháp an ninh bảo vệ phù hợp nhất để giữ an toàn cho mọi người”.

Trong khi đó, các công ty bảo hiểm đang đưa ra các chính sách để bảo vệ các nơi thờ phượng chống khủng bố. Một cảnh sát nhận xét: “Đó là một dấu hiệu đáng buồn của thời đại khi chúng ta phải thực hiện các biện pháp này, nhưng thực tế là chúng cần thiết trong cuộc chiến chống khủng bố này.” (Daily Star 28.042019)

 


Liên quan khác