ĐTC Phanxicô: Không thể giải quyết nghèo đói nếu không quan tâm đến môi trường

29/07/2021

Nhân Hội nghị về Hệ thống Lương thực diễn ra tại Roma trong những ngày vừa qua, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, cùng với Ủy ban…