ĐTC Phanxicô đề cao di sản bất bạo động của Martin Luther King

19/01/2021

Nhân Ngày Martin Luther King, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho bà Bernice Albertine King, con gái của Martin Luther King, và nhấn mạnh: “Giấc mơ của Martin Luther…