HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA NĂM 2020

16/10/2020

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM THƯ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA Anh chị em thân mến, Trong Tông HiếnVenerabilium Nostrorum,ngày 24 tháng 11 năm 1960, Thánh Giáo Hoàng Gioan…