Nước mắt dưới gầm bàn

27/11/2018

Bây giờ Mỹ Hiền đã biết rõ tại sao Chúa hằng yêu thương, tha thứ và đón nhận con người một cách thẳm sâu như vậy: vì Chúa đã trở…

NÉM ĐÁ

27/11/2018