Chiêm niệm để được Tình yêu

27/11/2018

Hai điều cần nhớ

       Trước hết nên chú ý đến hai điều
Điều thứ nhất là tình yêu cốt ở việc làm hơn là lời nói.
(LT 230)

       Điều thứ hai: tình yêu cốt ở sự thông truyền giữa hai bên, đó là người yêu thì trao tặng và thông truyền cho người mình yêu những gì mình có hoặc trong số những cái mình có hay có thể có, và ngược lại cũng vậy, người được yêu đối với người yêu cũng vậy. Cho nên nếu người này có kiến thức, thì họ đem nó cho người không có; nếu có danh vọng, nếu có tiền của (cũng vậy); và cả hai người trao tặng cho nhau như thế. (231)

 1. Nhập nguyện
 2. Nhập cảnh để định tâm và nhận diện

Dựa vào đức tin, dùng óc tưởng tượng hình dung tôi đang ở truóc mặt Ba Ngôi, Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh là anh chị em của tôi. Các Ngài đang cầu bầu cùng Ba Ngôi cho tôi. (LT 232)

Xin giúp

Xin Chúa Thánh Thần đến giúp tôi để tất cả suy nghĩ, tưởng tượng, cảm xúc, hành vi và hoạt động của tôi hoàn toàn hướng dẫn đến chỗ phụng sự và ca tụng Ba Ngôi. (LT 46)

Xin ơn

Xin ơn được hiểu thấu cảm sâu mọi ơn lành lớn nhỏ Ba Ngôi đã ban cho tôi, để nhờ tri cảm sâu xa và trọn vẹn như vậy, tôi có thể yêu mến và phụng sự Ba Ngôi trong mọi sự. (LT 233)

Suy chiêm

 1. Điểm thứ nhất: Chúa ban cho tôi

Nhớ lại các ơn đã được do việc tạo thành, do việc cứu chuộc, và các ơn riêng.

Suy kỹ: với lòng yêu mến thiết tha, suy xét cẩn thận xem Thiên Chúa đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều, đã ban tặng cho tôi biết bao nhiêu ơn, Người ban cho tôi những gì Người có, Người còn muốn ban cho tôi cả mình Ngài nữa, ban tặng tối đa.

Ngẫm nghĩ. Như vậy tôi phải hiến phải dâng cho Ba Ngôi cái gì mới phải, mới xứng? Phải hiến dâng cho Ba Ngôi tất cả: tất cả những gì tôi có và ngay cả bản thân tôi nữa. dâng hiến với lòng yêu mến thiết tha.

Dâng hiến:

Lạy Chúa, Xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu, và trọn cả ý muốn của con, cùng hết thảy những gì con có, và những gì thuộc về con. Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con.

Lạy Chúa, con xin dâng lại Chúa hết thảy. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa. Vì được như thế, là đủ cho con. Amen. (LT 234)

 1. Điểm thứ hai: Chúa ngự nơi tôi

Nhìn xem

Chiêm ngắm Thiên Chúa ngự trong các vật thụ tạo như thế nào?

 • Ngự trong các sỏi đá (nguyên tố) bằng cách ban cho hiện hữu,
 • Ngự trong cỏ cây (thảo mộc) bằng cách ban cho tăng trưởng.
 • Ngự trong trâu bò (động vật) bằng cách ban cho cảm giác.
 • Ngự trong con người bằng cách bằng cách ban cho hiểu biết

Suy kỹ:

Suy xét cẩn thận để nhận ra Chúa ngự trong tôi bằng cách ban cho tôi hiện hữu,

tăng trưởng,

cảm giác,

hiểu biết

Còn hơn thế nữa, Chúa ngự trong tôi bằng cách làm cho tôi nên đền thờ, vì tôi được dựng nên giống Thiên Chúa, được làm cho nên giống Chúa Giê-su, được sống như Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Ngẫm nghĩ (làm như điểm 1)

Dâng hiến (làm như điểm 1) (LT 235).

 1. Điểm thứ 3: Chúa làm cho tôi

Nhìn xem

Chiêm ngắm Thiên Chúa làm việc nơi mọi loài thụ tạo.

 • Thiên Chúa làm cho các trăng sao vận hành kỳ diệu thế nào?
 • Thiên Chúa làm cho sỏi đá tiếp tục tồn tại.
 • Thiên Chúa làm cho cỏ cây tiếp tục tăng trưởng.
 • Thiên Chúa làm cho trâu bò tiếp tục cảm giác.
 • Thiên Chúa làm cho cong người vẫn còn hiểu biết.
Suy kỹ

Thiên Chúa làm cho tôi như làm nơi các thụ tạo khác. Người làm cho tôi vận hiện hữu, vẫn tăng trưởng, vẫn cảm giác, vẫn hiểu biết và còn hơn thế nữa.

Ngẫm nghĩ

Người làm cho tôi như thế tôi phải làm gì cho Người mới phải lẽ, mới cân xứng?

Dâng hiến

Tôi trao phó tất cả con người tôi cho Người để Người làm cho tôi, nơi tôi như Người muốn. (LT 236)

 1. Điều thứ bốn: Chúa toả

Nhìn xem mọi điều tốt lành và mọi tạo vật từ trên cao mà xuống như thế nào, chẳng hạn như quyền lực hữu hạn của tôi từ quyền lực tối cao và vô cùng mà xuống, và cũng như thế, sự công chính, lòng tốt, lòng trắc ẩn, tình thương xót v.v…, cũng như những tia sáng từ mặt trời mà xuống, nước từ suối. Rồi kết thúc bằng việc suy nghĩ nơi tôi, theo như đã nói.

Kết nguyện

Kết thúc bằng một cuộc tâm sự và một kinh Lạy Cha. (LT 237).

 

– Dongten.net   –


Liên quan khác