Lịch Phụng Vụ – Hội Dòng Xitô Thánh Gia 2017-2018

27/11/2018

Phụng Vụ Năm B 2017-2018

 ĐINH DẬU – MẬU TUẤT

File word || File dpf

 


Liên quan khác