[Theo dấu chân cha Đắc Lộ] Tại Vinh

27/11/2018

Dù đến Vinh trong tiết lạnh nàng Bân của tháng ba âm lịch nhưng chúng tôi được sưởi ấm bởi sự ân cần và chu đáo của giáo dân địa phương trong xứ đạo nhỏ Ân Hậu, đúng như cái tên của mình: sự nhiệt tình ân cần xuất phát từ con tim nhân hậu.

Cùng với thời gian, trải qua bao thăng trầm, nhưng lòng đạo xứ này vẫn luôn cháy lửa yêu mến và nhiệt thành tông đồ. Hạt giống đức Tin được gieo vãi nơi đây như một sự tình cờ và quan phòng của Chúa.

Đắc Lộ và các cha thừa sai khi đang truyền giáo ở kinh đô Thăng Long, do không được lòng chúa Trịnh nên bị đi đày về phía nam. Trên đường đi, nhóm lính canh có thiện cảm với nhà thừa sai và quyết định không cho thuyền xuôi nam mà ngược dòng về Vinh. Nơi đây, ngày đêm Đắc Lộ gặp gỡ dân chúng, giảng dạy và rửa tội cho nhiều người và bước đầu hình thành giáo đoàn cửa Rum.

Từ cửa Rum, có lẽ hiện nay là cửa Hội, theo dòng sông Lam, các thừa sai nhiệt thành rao giảng Lời Chúa và đức Tin ấy bén rễ sâu trong lòng Giáo hội nơi đây, mỗi ngày một tăng triển và chắc chắn sẽ đơm bông kết trái dồi dào.

 

Vinh

 

 

 

SJVN


Liên quan khác