“Thư ngỏ của một cha xứ gởi Đức Phanxicô”

27/11/2018

Trong một bức thư sốc gởi Đức Phanxicô, linh mục Daniel Duigou tiếp tục cuộc đối thoại cha đã có với Đức Phanxicô ở Vatican. Một bức thư gióng lên tiếng chuông xin Giáo hội có thêm chỗ cho giáo dân, cho các ông, các phụ nữ, tái định nghĩa lại linh mục, một tín hữu giữa các tín hữu.

Sau khi gặp Đức Phanxicô vào tháng 9 năm 2015, cha xứ họ đạo Thánh Merri (quận 4 Paris) xuất bản một thư ngỏ gởi Đức Phanxicô. Một quyển sách có thể lay động Giáo hội công giáo, đặt lại vấn đề bậc sống độc thân của linh mục. Tháng 9 năm 2015, Đức Phanxicô đã tiếp kiến linh mục Duigou tại Rôma. Một cuộc gặp qua đó, linh mục trình bày với Đức Phanxicô mình đã ban phép lành cho các cặp đồng tính.

Linh mục Daniel Duigou dứt khoát: để đưa Giáo hội ra khỏi cơn khủng hoảng ơn gọi, “đã đến lúc phải mở chức thánh ra cho các ông đã lập gia đình”. Ngày 1 tháng 3, cha xứ của họ đạo Thánh Merri ở quận 4 Paris đã phát hành quyển sách Thư ngỏ của cha xứ gởi Đức Phanxicô (Presses de la Renaissance).

Trong thư, cha xin Đức Thánh Cha mở rộng chức linh mục để Giáo hội tìm lại chỗ đứng quan trọng trong xã hội.

Linh mục Daniel Duigou trả lời cho báo Người Paris (Le Parisien): “Bậc sống độc thân của linh mục không phải là tín điều, nhưng là một kỷ luật”. Linh mục Duigou là cựu ký giả, người giới thiệu chương trình JT lúc 20 giờ trên đài Truyền hình Pháp TF1 và trên Kênh 2 trong những năm 1980, cha là nhà phân tâm học, cha đã chịu chức linh mục ở Amiens năm1999. Linh mục lấy làm tiếc: “Đối với một số người, Giáo hội đang ‘hỏng máy’, và điều nặng hơn là Giáo hội đang mất ý nghĩa. Dưới mắt những người này, Giáo hội không còn tương lai. Thậm chí không không còn có thể nghe được. Giáo hội trở nên một tượng đài của quá khứ mà người ta đến thăm viếng”.

Thiêng liêng không phải là các nghi thức nhưng là tương lai của Con Người

Daniel Duigou

Giải pháp theo linh mục Duigou là mở cửa Giáo hội ra cho “các ông, các phụ nữ, lập gia đình hay không, những tín hữu sau khi được đào tạo kỹ lưỡng và cùng hiệp thông với giám mục có thể ban các phép bí tích: rửa tội, hôn phối… và cả chủ sự Phép Thánh Thể”. Linh mục Daniel Duigou nhấn mạnh: “Phải hành động khẩn cấp. Nguy cơ là giáo dân đóng mình trong nghi thức. Mà thiêng liêng không phải là nghi thức, nhưng là tương lai của Con Người”.

Tóm tắt một vài ý trong quyển sách của linh mục Daniel Duigou:

“Đức Phanxicô thân mến,

Cha đã làm rất nhiều cho Giáo hội của ngày mai. Con số gia tăng các kháng cự ở tất cả các cấp bậc trong thể chế lại chứng minh bằng cách này! Quan trọng là Giáo hội phải lên đường. Như thế nào? Như ở giáo xứ Thánh Merri, đó là trở lại giai đoạn thử nghiệm, ngoài tất cả mọi lôgic của hàng giáo sĩ. Trở lại lời hằng sống như thời đầu tiên của kitô giáo, gặp gỡ những người nghèo nhất. Cho phép chứ không cấm đoán. Và tin tưởng vào Thần Khí, Đấng thổi nơi nào Ngài muốn. Sự thay đổi không phải chỉ duy nhất đến từ các giám mục và linh mục, nhưng là trả lại lời cho “tín hữu” của Tin Mừng, như cha đã làm trong bài giới thiệu Thượng hội đồng về Gia đình. Sự thay đổi là trách nhiệm chung của dân Chúa. thần học sẽ theo sau. Giáo Luật cũng vậy”.

Với kinh nghiệm là cha xứ họ đạo Thánh Merri, nơi cộng đoàn tu sĩ và giáo dân bầu linh mục của mình trong một thời hạn ba năm, trong thư gởi Đức Phanxicô, linh mục Daniel Duigou đề nghị với ngài ba điểm chính:

– cho giáo dân nhiều chỗ hơn

– một đường lối mục vụ được quyết định chung, linh mục và giáo dân, đàn ông và phụ nữ

– đặt con người vào trọng tâm của Giáo hội và tái định nghĩa lại hình ảnh linh mục, một tín hữu giữa các tín hữu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trang chủ


Liên quan khác