Tin Hội dòng: Tổng Hội – Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia, 2016

27/11/2018

Tổng Hội năm 2016 gồm 42 thành viên (11 bề trên thượng và 30 đại biểu của 12 đan viện tự trị), được tổ chức tại Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 5 năm 2016.

Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự phù trợ của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và Các Thánh, các thành viên Tổng Hội đã cùng suy nghĩ, trao đổi và quyết định về một số sinh hoạt của Hội Dòng. 

 

*

*    *

 

Tổng Hội đưa ra định hướng và một số quyết định để Hội Dòng được phát triển hơn trong tương lai. Mong ước những điều đó được thực hiện trong các cộng đoàn. Quí bề trên phải triển khai và hiện thực những định hướng và quyết định của Tổng Hội.

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã ban ân sủng Chúa Thánh Thần để Tổng Hội 2016 đã được diễn tiến tốt đẹp trong tình huynh đệ và đồng trách nhiệm.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse, Các Thánh và Cha Tổ Phụ đáng kính Biển Đức Thuận, chúc lành và gìn giữ Hội Dòng, các cộng đoàn và từng anh chị em trong lòng thương xót vô biên của Người, để chúng ta ngày càng say mê Thiên Chúa và sống sâu xa huyền nhiệm hiệp thông trong lòng Giáo Hội và nhiệt tâm với phần rỗi các linh hồn.

 

Thông tin: Hiền Lâm.


Liên quan khác