28-08 Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết

27/11/2018

Cái chết của ngôn sứ
Khoảng 600 năm trước CGS sinh ra, Ngôn sứ Isaia đã tiên báo về sứ vụ của Gioan "Có tiếng hô từ nơi hoang địa: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Ngài đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa" (Is 40, 3- 5; Mc 1, 3; Lc 3, 4-6; Mt 3, 3). Như thế, Isaia đã giới thiệu về Gioan như một vị Tiền Hô dọn đường cho Đấng Thiên Sai đến. 
Lời tiên báo đó được cụ thể trong lời sứ thần Gabriel nói với ông Giacaria:  "Này con trẻ sẽ đi trước mặt Chúa và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa"( Lc1, 17).
Và khi lời của các ngôn sứ, lời của sứ thần đã ứng nghiệm, ông Giacaria đã thốt lên lời ngợi khen Thiên Chúa: "Hài Nhi hỡi, con sẽ đi trước mặt Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết, Người sẽ cứu độ và tha thứ cho họ hết mọi tội khiên" (Lc 1, 76- 77).
Cuộc đời Gioan B đã được các ngôn sứ tiên báo. Gioan được chọn làm gạch nối giữa Cựu ước và Tân ước với sứ vụ đặc biệt đó là Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế.
Gioan B được gọi Làm ngôn sứ trong một đất nước đang thời nhiễu nhương, bị đế quốc Roma cai trị hà khắc, nhiều phe nhóm trong dân nổi loạn, dân chúng lầm than, Gioan cũng mang nặng những ưu tư, những trăn trở yêu nước thương dân.
Vào thời đó, vua Hêrôđê đang trị vị dân tộc. Ông là một hôn quân bạo chúa, sống loạn luân, đã cướp vợ của anh mình là Hêrôđiađê. Lương tâm ngôn sứ đã thúc đẩy Gioan lên tiếng can ngăn và tố cáo những hành vi sai trái của nhà vua, kêu gọi nhà vua hãy trở về nẻo chính đường ngay. Vì thế Gioan đã bị vua chém đầu, bị chết vì công lý.
Nhìn vào cuộc đời Gioan, dường như ông là kẻ thất bại. Sứ mạng của ông không hoàn thành, bị những kẻ gian ác ghen ghét hãm hại, cuối cùng phải chết thảm không toàn thây. Thế nhưng Đức Giêsu khi nói về Gioan, Ngài đã đề cao Gioan vượt lên trên tất cả, đến nỗi: "Trong các con cái do người nữ sinh ra, chưa từng một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy giả" (Lc 7, 28). Như vậy điều quan trọng trước mặt Thiên Chúa không phải là danh giá hay thành tích mà là thái độ sống. Thái độ sống của Gioan là bất khuất trước bạo lực, dám nói sự thật, bảo vệ công lý, cho dù sự thật đó dẫn đến tù đày và cái chết.
Sứ mạng ngôn sứ thời nào cũng thế. Đức Giêsu, vị ngôn sứ làm chứng cho sự thật cũng bị bắt bớ, bị hành hạ và bị đóng đinh thập giá. Các Thánh Tử Đạo cũng đã làm chứng cho sự thật, tiếp nối con đường Thầy mình đã đi, cũng gánh lấy tù tội và cái chết. Bởi lẽ "Nếu thế gian đã ghét Thầy, thì thế gian sẽ ghét bỏ các con" (Ga 15, 18 – 19).
Người Kitô hữu chúng ta không cần phải làm được những chuyện phi thường, hiển hách như Gioan hay như các Thánh Tử Đạo, nhưng với tư cách ngôn sứ chúng ta có thể làm chứng cho chân lý, cho công lý, cho tình yêu. Với tư cách là Tẩy Giả, chúng ta có thể thanh tẩy môi trường sống trong sạch hơn, đẹp đẽ hơn. Hãy can đảm tẩy rửa những bụi bặm, những thói hư tật xấu từ trong tâm hồn của mình đến tâm hồn anh chị em chúng ta. Hãy canh tân đời sống theo tin mừng của Chúa hầu xứng đáng là nhân chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Amen

Liên quan khác