“Cắn lưỡi thay vì nói xấu!“ – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 04.09.2015

27/11/2018

Trong Giáo hội có một căn bệnh: gieo rắc sự chia rẽ và gieo rắc mối bất hòa. Trái lại, các Ki-tô hữu được kêu gọi hãy xây dựng bình an và sống hòa giải, giống như Chúa Giê-su đã làm. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Thiên Chúa đã sai Con của Ngài đến „để nhờ Ngài mà giao hòa với tất cả“, như được trình bày trong Bài Đọc I được trích từ thư của Thánh Phao-lô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê. Nếu không có Chúa Giê-su thì sự bình an và sự hòa giải sẽ trở nên không thể – Đức Thánh Cha quả quyết. Sứ mạng của chúng ta là „trở nên những người nam và những người nữ của sự bình an, những người nam và những người nữ của sự hòa giải, giữa tất cả những tin tức về chiến tranh và về sự hận thù, kể cả trong các gia đình.

Sẽ là điều rất tốt cho chúng ta khi chúng ta tự hỏi: Tôi có rắc gieo sự bình an không? Tôi dùng chiếc lưỡi của mình để gieo rắc sự bình an hay gieo rắc mối bất hòa? Chúng ta thường nghe nói về một người nào đó rằng: eo ơi hắn có một cái lưỡi quá cay độc, lưỡi của hắn dài như lưỡi rắn, vì hắn làm cái mà con rắn đã làm với A-đam và E-và, hắn đã hủy hoại sự bình an. Và đó là một điều xấu xa, một căn bệnh trong Giáo hội chúng ta: gieo rắc mối bất hòa, gieo rắc lòng căm thù, nhưng không rắc gieo sự bình an.

Một người luôn giao hòa cũng như luôn kiến tạo sự bình an trong cuộc sống của mình thì người ta có thể phong Thánh cho người ấy – Đức Thánh Cha hứa. Nhưng tất cả các Ki-tô hữu phải lớn lên trong sứ mạng giao hòa cũng như phải thay đổi cách nghĩ:

Đừng bào giờ nói một lời nào mà nó đưa tới sự chia rẽ; đừng, đừng bao giờ nói một lời nào mà nó đưa tới chiến tranh, dù là một cuộc tranh chấp nho nhỏ; đừng bao giờ ngồi lê mách lẻo! Đừng rỉ rón để chống lại bất cứ ai, hay chỉ đơn giản kể rằng: Ông ấy, bà ấy đã làm cái này, đã làm cái kia… Đừng! Ngồi lê mách lẻo chính là một sự khủng bố, vì người ngồi lê đôi mách thì giống như một tên khủng bố, hắn quăng ra một trái bom và biến mất, trong khi trái bom nổ tung: người nào hủy hoại bằng cái lưỡi thì người ấy chính là người không kiến tạo hòa bình. Hắn quả là ranh mãnh, đúng không? Hắn không phải là kẻ đánh bom tự sát – không! Hắn trông chừng cho chính bản thân hắn.

Thay vào đó, Đức Thánh Cha khuyên người ta hãy sử dụng một kỹ thuật giao tiếp mà nó đã tồn tại từ lâu, trong những trường hợp khủng hoảng:

Mỗi lần, khi một cái gì đó nằm trên lưỡi chúng ta mà nó gieo rắc sự bất hòa và sự chia rẽ, cũng như phát tán những điều xấu về người khác: hãy cắn lưỡi! Cha bảo đảm với anh chị em rằng: Nếu anh chị em luyện tập điều đó, tức luyện tập để cắn vào lưỡi mình, thì thoạt tiên, lưỡi của anh chị em sẽ bị thương và bị sưng lên. Ma quỷ thường tạo điều kiện để giúp chúng ta gây bất hòa, vì đó là công việc của hắn; nghề của hắn là gây chia rẽ.

Theo thói quen, Đức Thánh Cha thường kết thúc bài giảng của Ngài với một lời cầu nguyện. Hôm nay Đức Thánh Cha cũng làm thế. Để kết thúc bài giảng của mình, Ngài đã cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự sống thì xin Chúa cũng ban ơn để chúng con biết kiến tạo sự bình an, biết giao hòa với nhau. Chúa đã đổ máu mình ra; xin làm cho chúng con không bị hề hấn gì dẫu rằng lưỡi chúng con sẽ rộp lên một chút khi chúng con tự cắn vào lưỡi mình để không nói xấu người khác!

(theo de.rv 04.09.2015 gs)

Đam Trần


Liên quan khác