Tín hữu Kitô và Hồi giáo Libăng cầu nguyện chung trong ngày lễ Truyền Tin

27/03/2020

Các Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo Libăng được mời gọi đoàn kết “quanh Mẹ Maria” trong ngày lễ Truyền tin và hiệp thông cầu nguyện đọc Kinh Lạy…