GIÚP ĐỌC LẠI VĂN KIỆN: CHIỀU KÍCH CHIÊM NIỆM CỦA ĐỜI TU

17/12/2018

GIÚP ĐỌC LẠI VĂN KIỆN

CHIỀU KÍCH CHIÊM NIỆM CỦA ĐỜI TU

  FM. Dominico Phạm Văn Hiền


 

Đây là văn kiện, do Thánh bộ Dòng tu và Tu hội đời công bố ngày 12 tháng 08 năm 1980, như kết quả của khóa họp khoáng đại của Bộ này từ ngày 4 đến 7 tháng 03 năm l980.

Bộ đã xác định mục tiêu là cống hiến một bản tóm lược những hướng dẫn cụ thể và có tính đào tạo, theo hai hướng sau đây: khích lệ sự hòa hợp giữa nội tâm và hoạt động trong các hội dòng được gọi là sống đời hoạt động, đồng thời cổ võ sức sống và sự canh tân nơi các hội dòng chuyên về chiêm niệm.

Như thế, văn kiện muốn xóa đi ngộ nhận rằng: chiều kích chiêm niệm chỉ dành cho các dòng chiêm niệm. Thật ra chiêm niệm không gì khác hơn là đi vào nội tâm để thông hiệp với Thiên Chúa, một sự thông hiệp được Chúa Giêsu sánh ví như cành nho dính kết với cây nho. Cành nho không dính kết với cây nho làm sao sống được? (Ga 15,4-5).

Văn kiện được chia làm ba phần:

I.Phác họa chiều kích chiêm niệm

II.Những đường hướng cho các hội dòng hoạt động.

III.Những đường hướng cho các hội dòng chiêm niệm.

 

I. PHÁC HỌA CHIỀU KÍCH CHIÊM NIỆM

Chiều kích chiêm niệm là gì?

Xét về cơ bản, chiều kích chiêm niệm là một thực tại ân sủng, qua đó Chúa Thánh Thần cho tín hữu nhận biết Chúa Cha (Ga 14,8), cảm nghiệm được chiều sâu của Thiên Chúa (1Cr 2,10), và hiệp thông với Ba Ngôi cực thánh (1Ga 1,1-3).

Về phía con người, chiều kích chiêm niệm là một sự đáp trả mang tính đối thần bằng đức tin, đức cậy, đức mến. Nhờ đó người tín hữu đón nhận mặc khải và sự hiệp thông với Thiên Chúa trong Đức Kitô và Thánh Thần.  Hoặc nói cách vắn gọn, theo Chân Phước Giáo hoàng Phaolô VI, đó là “cố gắng hướng tầm mắt và cõi lòng về Thiên Chúa” (elevatio mentis ad Deum).

Nỗ lực này được bộc lộ trong việc lắng nghe và suy gẫm Lời Chúa, trong việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể và lãnh nhận các bí tích, cũng như trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và thánh ý Người, nơi các biến cố thường nhật và nơi việc phục vụ tha nhân.

Nơi các tu sĩ, chiều kích chiêm niệm vừa làm nảy sinh thái độ khiêm tốn tôn thờ Thiên Chúa, Đấng đang hiện diện nơi con người và nơi mọi biến cố, vừa mang lại nguồn suối bình an trong mọi môi trường hoạt động tông đồ.

Suy tư trên đây, theo Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, mang đến cho các tu sĩ một sự khích lệ quý báu, khả dĩ giúp họ trung kiên làm chứng cho tính ưu việt của mối quan hệ giữa con người với Thiên Chúa (Thông điệp gửi cho khóa họp khoáng đại này).

Văn kiện này được gửi tới ai ? Thưa, độc giả của văn kiện này trước hết là những người tận hiến cho Thiên Chúa, bất kể trong đời tu hoạt động hay chiêm niệm. Văn kiện cũng nhắm tới các hình thức tu hành mới, trong đó khát vọng chiêm niệm được đề cao. Mong rằng qua văn kiện đây, Thánh Bộ này cố gắng soi sáng cho diện mạo chiêm niệm của đời tu ngày càng sáng tỏ hơn khi hiệp thông với Giáo Hội, nhằm phục vụ cộng đồng Dân Chúa.

II. NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG CHO CÁC HỘI DÒNG HOẠT ĐỘNG

A.Hoạt động và chiêm niệm thấm nhập lẫn nhau

Hoạt động nào ?

Đối với tu sĩ, hạn từ ‘hoạt động’ phải hiểu về “hoạt động tông đồ và bác ái” (DT 8). Các hoạt động này được coi như các tác vụ thánh, bởi lẽ được Giáo Hội ủy thác và được thực hiện nhân danh Giáo Hội.

Đặc điểm của hoạt động này là được thúc đẩy bởi đức mến, trào tràn từ đền thánh thâm sâu của nhân vị; nơi đó có sự hiệp nhất giữa chiêm niệm và hoạt động. Tu sĩ luôn ý thức rằng khi hoạt động tông đồ và làm việc bác ái, là họ tham dự vào sứ mạng của Đức Kitô và Giáo Hội, sứ mạng ấy bắt nguồn từ Chúa Cha và đòi hỏi triền miên đối thoại với Ngài, tức cầu nguyện. Mối nguy luôn đe dọa người tông đồ là để cho mình bị chi phối bởi các hoạt động vì Chúa tới mức lãng quên cả chính Chúa, nguồn của mọi hoạt động.

Chiều kích chiêm niệm hiện rõ trong lãnh vực nàoThưa, trong kinh nguyện canh tân, trong việc tông đồ và bác ái.

Trước hết trong kinh nguyện: Thánh Bộ phân chia cầu nguyện làm hai cấp:

Đối với những nam nữ tu sĩ đã đạt tới một mức độ cao, về sức sống và cường độ trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô. Tầm nhìn của họ một khi được mở rộng đến những thực tại của thế giới và lịch sử, thì kinh nguyện của họ trở thành việc nhìn nhận, thờ lạy và liên lỷ ngợi khen sự Thiên Chúa, Đấng hiện diện trong vũ trụ và trong lịch sử, như âm vang của một đời sống liên đới với tha nhân, đặc biệt những người bất hạnh.

Ở cấp độ thứ hai, đối với những người thánh hiến nói chung, thiết nghĩ cần có những thời khắc hằng ngày và hằng tuần dành cho việc cầu nguyện, cá nhân hay cộng đoàn, được tổ chức cách chu đáo và kéo dài cách thích hợp. Việc cầu nguyện cũng cần được bổ túc bằng sự hồi tâm đặc biệt hằng tháng và hằng năm.

Trong hoạt động tông đồ và bác ái

Tự bản chất hoạt động tông đồ và bác ái hàm chứa chiều kích chiêm niệm, vì không thông hiệp với Thiên Chúa, thì làm gì có nghị lực và tình yêu để chu toàn, nhân danh Thiên Chúa và Hội Thánh?[1]. Hẳn thật với việc tuyên hứa các Lời khuyên Phúc âm: vâng phục, khó nghèo, khiết tịnh, nam nữ tu sĩ đã tham gia vào sứ mạng của Đức Kitô, sứ mạng mà họ tiếp nối trong lịch sử nhân danh Ngài.

B. Đổi mới quan tâm đến đời sống trong Thánh Thần

Đời sống trong Thánh Thần là đời sống nội tâm, chan hòa tình yêu Thiên Chúa, do Ngài tràn đổ vào lòng mỗi kitô hữu (x.Rm 5,5).

Để làm tăng trưởng đời sống trong Thần Khí, Thánh Bộ đề xuất những hướng dẫn liên quan đến các phương thế thích hợp nhất, khả dĩ làm nổi bật tương quan giữa chiêm niệm và hoạt động. Đó là Lời Chúa, Thánh Thể, Bí tích Sám hối, các giờ kinh Phụng vụ, lòng tôn sùng Đức Maria và việc thực hành khổ chế.

Lời Chúa

Lắng nghe và suy niệm Lời Chúa là tiếp xúc thường nhật với kiến thức siêu việt về Đức Kitô[2]. Công đồng Vaticano II khuyến khích ta học hỏi khoa học siêu việt này[3]. Tuy nhiên, Lời Chúa là của ăn mang lại niềm vui và sự bồi dưỡng tâm hồn (x. Gr 15,16). Một khi xác tín như thế, Thánh Bộ khuyên ta cống hiến một thời giờ dài hơn cho việc tâm nguyện Lời Chúa.

Thánh Thể

Thánh Thể giữ vị trí trung tâm của đời tông đồ. Việc cử hành Thánh Thể và tham gia tích cực vào việc cử hành này, tạo thành tâm điểm thiết yếu, và cổ võ chiều kích chiêm niệm của mọi cộng đoàn tu sĩ. Do đó các tu sĩ linh mục phải dành chỗ ưu tiên cho việc dâng Thánh lễ mỗi ngày. Còn các tu sĩ nam nữ khác, tùy theo hoàn cảnh cụ thể, hằng ngày phải tích cực tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Mình Thánh Chúa trong cùng một hy lễ đó[4]. Hơn nữa, vì được quy tụ nhân danh Chúa, các tu sĩ nên quy tụ một cách hữu hình trong cùng một nhà nguyện, nơi có Thánh Thể Chúa Giêsu hiện diện.

Lãnh nhận Bí tích Giao Hòa với lòng sám hối

Trong phép rửa, mọi tín hữu đã nhận được hồng ân hoán cải: từ bỏ ma quỉ, thế gian, xác thịt. Họ phải kiên trì phát triển hồng ân này qua việc lãnh nhận đều đặn và cách xứng hợp Bí tích Giao Hòa. Ngoài ra, để nói lên chiều kích Giáo Hội và huynh đệ của việc cử hành bí tích này, nên tổ chức nghi thức sám hối chung cho cộng đoàn.

Nhằm phát triển chiều kích chiêm niệm trong đời sống thiêng liêng, việc linh hướng cũng rất cần thiết. Tuy nhiên, các vị linh hướng phải triệt để tôn trọng sự tự do lương tâm của người được hướng dẫn.

Đối với sự hoán cải theo Tin Mừng trong đời sống hằng ngày, thì việc quảng đại khổ chế luôn là một điều không thể thiếu đối với chiều kích chiêm niệm. Vì thế, các cộng đoàn tu sĩ phải xuất hiện trong Giáo Hội không những như cộng đoàn cầu nguyện, mà còn như những cộng đoàn sám hối. Việc sám hối này không chỉ ở trong lòng và mang tính cá nhân, mà còn phải bộc lộ ra bên ngoài[5]. Bằng cách đó, các tu sĩ làm chứng cho mối liên hệ nhiệm mầu giữa từ bỏ và an vui, giữa hy sinh và rộng mở, giữa kỷ luật và tự do. Nên nhớ rằng việc tăng trưởng chiều kích chiêm niệm không thể đi đôi với việc sử dụng cách bất cẩn và bừa bãi những phương tiện truyền thông. Ngược lại, đối với những ai thực tâm đi tìm Thiên Chúa cần kiến tạo những khu vực và thời gian thinh lặng cho bản thân và cho cộng đoàn.

Các giờ Kinh Phụng vụ

Các giờ Kinh Phụng vụ là kinh nguyện công cộng của Hội Thánh có mục đích thánh hóa ngày sống của hàng giáo sĩ và tu sĩ. Nếu họ chú tâm và trung thành với việc này, chắc chắn chiều kích chiêm niệm của đời sống họ tìm được nguồn cảm hứng và bồi dưỡng liên tục. Thật đáng khuyến khích nếu các tín hữu cùng tham dự các giờ kinh phụng vụ này.

Đức Trinh Nữ Maria

Đức Maria là Mẹ và gương mẫu chiêm niệm của các tông đồ sống đời thánh hiến, bởi Mẹ là Trinh Nữ biết lắng nghe và cầu nguyện. Về điểm này, cần ghi lại đây sứ điệp của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II gửi khóa họp này: “Đời sống chiêm niệm của các tu sĩ sẽ bất toàn, nếu không hướng tới tình con thảo đối với Mẹ của Giáo Hội và của các tâm hồn thánh hiến. Tình yêu đối với Đức Trinh Nữ Maria  cần được diễn tả qua việc mừng các lễ kính Mẹ, đặc biệt qua việc lần chuỗi Mân Côi…

C.Linh hoạt cộng đoàn

Cộng đoàn tu sĩ là gia đình được quy tụ nhân danh Chúa[6], nên tự bản chất của nó, chứng nghiệm về Thiên Chúa phải đạt được mức độ sung mãn. Sự sung mãn ấy lan tỏa ra trong nếp sống huynh đệ như cộng đoàn Giêrusalem tiên khởi: Họ chỉ có một lòng và một hồn sống (x. Cv 2,42; 4,32). Sự tiếp nhận nhau trong tình bác ái góp phần tạo một môi trường giúp các thành viên tăng tiến trong đời sống nội tâm.

Chính vì mục tiêu ấy, cần có một nơi thờ phượng (nhà nguyện) ngay trong cộng đoàn. Nơi đó, mọi người sẽ cùng gặp gỡ Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu huynh đệ (x. 1Ga 4,7). Sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể được kính cẩn tôn thờ, sẽ trở thành biểu tượng sống động của sự hiệp thông cộng đoàn.

Bề trên cộng đoàn sẽ đóng vai trò quan trọng. Các ngài phải cổ võ đời sống thiêng liêng và mục vụ của cộng đoàn. Do đó, các ngài không quá bận tâm những công việc thuần túy hành chánh; trái lại phải đặt lên hàng đầu bổn phận làm tăng trưởng đời sống thiêng liêng lẫn tông đồ của anh em.

D.Chiều kích chiêm niệm trong việc huấn luyện đời tu

Việc huấn luyện này bao gồm nhiều mặt: chiêm niệm, Giáo Hội, đặc sủng, trí thức.

1/ Chiêm niệm: Việc huấn luyện đời tu qua các giai đoạn, sơ khởi hay liên tục, nhằm mục đích duy nhất này là giúp tu sĩ có kinh nghiệm về tình yêu Thiên Chúa. Phải làm sao cho họ thủ đắc khả năng vun trồng đời sống trong Chúa Thánh Thần bằng cách làm cho hoạt động và nội tâm thấm nhập vào nhau.

2/ Giáo Hội: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy: “Với ơn gọi của chúng con, chúng con sống cho Giáo Hội phổ quát…nhưng đồng thời biết thích ứng vào các Giáo Hội địa phương trong việc hợp tác xây dựng đời sống thiêng liêng của Giáo Hội này”.

3/ Đặc sủng hay căn tính của Dòng: Nắm vững căn tính của Hội Dòng mình là một trong những yếu tố thiết yếu của việc huấn luyện chiều kích chiêm niệm. Hẳn thật, các đấng lập dòng đã được đun đẩy bởi ân sủng Chúa Thánh Thần. Tìm về nguồn suối ân sủng nguyên thủy này để cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa đối với Hội Dòng mình quả là một điều cấp thiết và quan trọng.

4/ Huấn luyện trí thức vững chắc: Để có một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm phong phú và quân bình, cần có một chương trình huấn luyện trí thức vững chắc, thích hợp với ơn gọi và sứ mạng của Dòng mình. Tuy nhiên việc học không nhằm thể hiện chính mình cách ích kỷ hầu đạt được những mục tiêu cá nhân, nhưng trên hết, để có thể đáp ứng những yêu sách của kế hoạch tông đồ trong Hội Dòng và trong Giáo Hội.

E.Cổ võ chiều kích chiêm niệm trong các Giáo hội địa phương

Nhiệm vụ hàng đầu của Giám mục Giáo phận là giúp các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của mình nên thánh, tùy theo ơn gọi của họ[7]. Sau đây là một vài đề nghị cụ thể:

  • Đức Giám mục nâng đỡ về mặt thiêng liêng cho những cộng đoàn đã được thiết lập trong giáo phận ngài.
  • Ngài làm cho sự hợp nhất giữa giáo sĩ và tu sĩ đạt kết quả mau mắn hơn.
  • Ngài chuẩn bị những linh mục có khả năng để đồng hành và nâng đỡ đời sống thiêng liêng và tông đồ cho các nam nữ tu sĩ, phù hợp với căn tính dòng họ.
  • Ngài cử các cha linh hướng và giải tội có khả năng về đời sống thiêng liêng cho các nữ tu. Để chuẩn bị cho vai trò thiêng liêng này, thiết tưởng ngay trong chủng viện đã cần có những môn học liên quan đến đời sống thánh hiến.
  • Về phần các dòng tu trong giáo phận, trong mức độ có thể nên chia sẻ kinh nghiệm thiêng liêng của mình cho các giáo sĩ, qua các khóa tĩnh huấn hay gặp gỡ cầu nguyện. Các tu viện phải luôn sẵn sàng đón tiếp các linh mục triều, khi các ngài có nhu cầu đến kín múc trong chiêm niệm sức mạnh và sự nâng đỡ cho việc tông đồ của mình.

III. NHỮNG ĐƯỜNG HƯỚNG CHO CÁC HỘI  DÒNG CHIÊM NIỆM

Văn kiện này muốn đề cao chiều hướng chiêm niệm trong đời thánh hiến, vì xác tín rằng đây là yếu tố cấu thành ơn gọi tông đồ Kitô giáo (x. Mc 3,14). Thế nên Thánh Bộ qua khóa họp này, một lần nữa, đặc biệt vui mừng nói lên lòng quý chuộng và biết ơn sâu sắc đối với các hội dòng chiêm niệm.

Chính Hội Thánh, tự bản tính, vừa nhiệt thành hoạt động, vừa hiến mình cho chiêm niệm. Chiệm niệm, do đó cũng là mục tiêu mà mọi hoạt động Giáo Hội phải hướng tới[8]. Ý thức về chức năng ân sủng này của các Hội Dòng chiêm niệm, Giáo Hội khuyến khích họ tiếp tục góp phần vào việc mở Nước Chúa ở trần gian.

Trước hết họ phải gìn giữ và nuôi dưỡng di sản thiêng liêng của đời tu chiêm niệm, một di sản mà biết bao người thiện chí đang kiếm tìm trong thế giới hôm nay. Điều này nói lên tính thời sự của đời sống chuyên về chiêm niệm. Công đồng Vatican II có lý khi xác quyết: “Cho dù nhu cầu hoạt động tông đồ có khẩn thiết tới đâu, thì các Hội Dòng chiêm niệm vẫn phải luôn giữ địa vị cao quý trong nhiệm thể Đức Kitô. Thực vậy, họ dâng lên Thiên Chúa hy lễ chúc tụng thiện hảo, làm vẻ vang Dân Thiên Chúa, nhờ những hoa trái thánh thiện dồi dào, và lấy gương lành lôi cuốn, làm cho dân Chúa thêm lớn mạnh bằng những việc tông đồ âm thầm mà phong phú”[9].

Thứ đến, các Hội Dòng chiêm niệm nên ý thức về “mầu nhiệm tông đồ” của mình. Nói rõ hơn, Đời sống chiêm niệm tự căn bản cũng là một việc tông đồ, bởi vì đó là lối sống thuộc về Giáo Hội, nhằm thể hiện sự hiệp thông với Giáo Hội và để chu toàn sứ mạng trọng yếu của Giáo Hội, là chuyên lo làm đẹp lòng Chúa, như Hôn thê thuộc về Lang quân (x. 1Cr 7,32). Tuy nhiên họ cũng có thể mở rộng vòng tay đón nhận những kinh nghiệm mới, chẳng hạn giúp đỡ và tham gia vào kinh nguyện và đời sống thiêng liêng của những người sống bên ngoài. Dĩ nhiên họ vẫn trung thành với tinh thần riêng và truyền thống của mỗi gia đình dòng tu, như luật nội vi và các quy định khác của Giáo luật[10].

Nhu cầu huấn luyện thích đáng

Nếu trong phần II, khóa họp của Thánh Bộ đã nhấn mạnh việc huấn luyện trong các dòng hoạt động, thì đối với các dòng chuyên về chiêm niệm, việc huấn luyện lại càng quan trọng và cấp thiết hơn.

Trước hết phải đặt sự huấn luyện về “linh đạo sa mạc” và khổ chế trên nền tảng Thánh Kinh, Giáo phụ, Phụng vụ, Thần học và Tu đức. Để việc huấn luyện này được nghiêm túc và mang lại kết quả mong muốn, cần chuẩn bị cho các nhà huấn luyện nam, nữ có đầy đủ khả năng trong công tác này.

Đối với các đan viện lẻ loi, thiếu phương tiện đào tạo, cần sự giúp đỡ đặc biệt trong lãnh vực này. Ở đây Thánh Bộ lưu ý cách riêng các đan viện ở tại các vùng xa xôi thuộc Bộ Đông Phương và Bộ Loan Báo Tin Mừng. Sự hợp tác hỗ tương liên bộ sẽ mang lại nhiều hoa trái cho đời chiêm niệm địa phương.

Thánh Bộ mong rằng các Đấng Bản Quyền địa phương đặc biệt quan tâm lo lắng cho các dòng chiêm niệm, để làm sao sự hiện diện và sứ mạng của các đan viện đó trong các Giáo Hội địa phương thực sự trở thành ân huệ, phản ảnh các đoàn sủng đa diện, nhằm phục vụ toàn thể Dân Chúa.

Cuối cùng khóa họp của Thánh Bộ muốn bày tỏ sự quý chuộng đối với các nữ đan viện có nội vi giáo hoàng. Nội vi giáo hoàng hẳn thật có mục đích nói lên tính “xa lìa thế gian” của đời chiêm niệm, một đời sống “đi tìm Chúa trong cô tịch”.

Tuy nhiên các đan viện này cũng được Công Đồng Vatican II khuyên mời “hãy canh tân thích đáng luật lệ cho phù hợp với những điều kiện riêng biệt về thời gian và nơi chốn”[11].

Nhận định & Kết luận

Chúng ta vui mừng vì chiều kích chiêm niệm của đời tu được nhấn mạnh trong văn kiện này. Chúng ta tin chắc rằng cuộc sống đan tu, tự bản chất là chiêm niệm, vẫn mang tính thời sự trong Cộng đồng Dân Chúa ở thiên niên kỷ III.

Qua văn kiện này, chiều kích chiêm niệm được xác định rõ ràng hơn bao giờ hết. Đời tu được định nghĩa như một sequela Christi, đi theo Chúa Kitô. Đi theo cũng đồng nghĩa mang lấy những tâm tình của Ngài (x. Pl 2,5), là sống thông hiệp với Ngài, để qua Ngài, ta thông hiệp với Chúa Cha trong Thánh Thần (x. 1Ga 1,3).

Văn kiện này dành phần lớn (phần II) để đề cập chiều kích chiêm niệm nơi các Hội Dòng hoạt động. Phải chăng khuynh hướng duy hoạt động và duy thực dụng của thế giới hôm nay đã ảnh hưởng phần nào trên công cuộc mở Nước Chúa. Khóa họp đã có nhận xét rất chính xác: “Các tu sĩ bị cuốn hút bởi các công việc vì Chúa mà quên lãng chính Chúa”.

Sau gần hai mươi năm áp dụng giáo huấn của Công Đồng Vatican II về việc thích nghi đời tu, Thánh Bộ ghi nhận những sáng kiến tích cực và đầy sáng tạo của các dòng tu. Tuy nhiên vì tính yếu đuối nhân loại, Thánh Bộ thấy xuất hiện đó đây những mặt tiêu cực cần chỉnh sửa chẳng hạn về đời sống phụng vụ, về nếp sống cộng đoàn, nhất là về đời sống nội tâm. Do đó, Thánh Bộ khuyên mọi tu sĩ hãy nhiệt thành tham gia nếp sống chung, các giờ phụng vụ chung, đặc biệt Thánh lễ mỗi ngày.

Thiết nghĩ chúng ta, tu sĩ hoạt động hay chiêm niệm, cần ghi tâm khắc cốt lời sau đây: “Chiều kích chiêm niệm thực sự là bí quyết để canh tân tất cả đời sống tu trì; chiều kích chiêm niệm đổi mới toàn diện hành trình theo Đức Kitô, vì một khi có kinh nghiệm về Đức Kitô, tu sĩ mới có thể trở thành chứng nhân đích thực cho Người, trong tư thế của một người đã NGHE Người, đã NHÌN tận mắt, đã CHÊM NGƯỠNG và ĐỤNG CHẠM tới Người (x. 1Ga 1,1). Người tu sĩ càng mở rộng đón nhận chiều kích chiêm niệm bao nhiêu, càng lưu tâm đến những đòi hỏi Nước Trời bấy nhiêu” (số 30).

Hội Dòng Xitô Thánh Gia cần tái khám phá giá trị chiều kích chiêm niệm của Dòng mình. Chính Đấng sáng lập của chúng ta ngay khi còn là một vị thừa sai ở giáo phận Huế, đã khẳng định trong một bức thư gửi Đức Cha J.Allys, rằng đời tu chiêm niêm không phải là chuyện đời xưa. Lịch sử bách niên của Hội Dòng Xitô Thánh Gia chứng minh điều đó. Dĩ nhiên lác đác đó đây cũng có những thành viên thích “tu động” hơn “tu chiêm” trong cô vắng tĩnh mịch. Văn kiện này sẽ là một tiếng chuông vừa cảnh tỉnh vừa khích lệ những đan sĩ thực tâm đi TÌM CHÚA !

 

 


[1] GH 44.

[2] x. DT 6.

[3] x. MK 25.

[4] x. PV 55.

[5] x. PV 110.

[6] x. DT 15.

[7] x. GM 15.

[8] x. PV 2.

[9] DT 7.

[10] x. LH 25.

[11] DT 16.

 

 

 

 

 

 


Liên quan khác