Hồng Ân Thánh Hiến – Đan Viện Phước Hải

27/11/2018

Thánh Lễ kỷ niệm ngân khánh khấn dòng và hồng ân tuyên khấn của đan viện Phước Hải đã diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày 30 tháng 05. Chủ tế Thánh Lễ: Viện Phụ Giuse khang Nguyễn Long Tiên, đan viện Thiên Phước cùng sự có mặt của Viện phụ Hội Trưởng, quý bề trên, quý tu sĩ và quý khách. Trong tâm tình hiệp thông với Cộng đoàn, xin chúc mừng các chị.

NGÂN KHÁNH KHÁNH DÒNG

M. Martino de Porres Bùi Thị Hảo

VĨNH KHẤN

M. Raphael Trần Thị Lương

M. Clara Nguyễn Thị Hưởng

M. Faustina Kowalska Bùi Thị Vân

TIÊN KHẤN

M. Rita Bùi Thị Hoàng Trang

M. Catarina Ricci Nguyễn Thị Tam

M. Gioan Tông Đồ Phạm Thị Hưởng

M. Gioan Bosco Nguyễn Thị Thật

M. Margarita Maria Alacoque Nguyễn Thị Huệ

M. Laura Vicuna Phan Thị Hồng

Trong hình ảnh có thể có: 15 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, đám cưới và trong nhà*** Một số hình ảnh:

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, hoa, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, bàn và trong nhà


Liên quan khác