Họp Ban truyền thông Hội Dòng Xitô Thanh Gia tại Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước

27/11/2018

Cuộc họp kéo dài 2 ngày (26&27/09/2017), bắt đầu lúc 7g45, tại nhà khách Xitô Thiên Phước.

Chủ tọa cuộc họp: Viện Phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên.

Sau lời cầu nguyện ngắn, Viện Phụ chào mừng các anh chị em đại diện của các cộng đoàn trong ban truyền thông, thông qua những lý do và điểm qua các cách thức làm việc của ban. Ngài cũng giới thiệu nội dung và chương trình cuộc họp.

1. Vấn đề nhân sự.

2. Xác định lại: Hình thức, cơ cấu và sinh hoạt của ban trang web.

3. Ý kiến của các thành viên trong ban truyền thông:

4. Trách nhiệm của các anh chị em trong BTT:

5. Liên quan đến nội dung các bài viết: (Về chất lượng và thời gian nộp bài và đăng bài).

 6. Chỉnh sửa lại giao diện và chọn mầu sắc của trang web.

 7. Các công tác trong BBT.

8. Cập nhật địa chỉ và số điện thoại các cộng đoàn.

9. Học hỏi về kỹ thuật chuyên môn.

Viện Phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên đúc kết hai ngày họp của BBT trang web Hội dòng: cảm ơn mọi thành viên đã tích cực đóng góp phần của mình cho công việc chung của Hội dòng.

Cuộc họp kết thúc lúc 18h ngày 27 tháng 9 năm 2017.

Sáng 28.7, các thành viên BBT tham dự thánh lễ tạ ơn, chia tay ra về mang theo niềm vui và nhiệm vụ…

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

        

Ban Truyền Thông


Liên quan khác