Khai giảng lớp bồi dưỡng triết học Xitô Thánh Gia

27/11/2018

Ngày 5.11 tại Trụ sở Bình Triệu – P. Hiệp Bình Chánh – Q. Thủ Đức đã tổ chức Thánh Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng Triết học của Hội Dòng Xitô Thánh Gia niên khóa 2017-2018, quy tụ các anh em trong Hội Dòng, các tu sĩ thuộc dòng thánh Biển Đức và anh em dòng truyền giáo thánh Ca-rô-lô Scalabrini… Dự tính các sinh viên sẽ bắt đầu năm học mới vào ngày 6.11. Xin Thiên Chúa và thánh bổn mạng Gioan Phaolô II che chở, hướng dẫn các sinh viên, để anh em chu toàn trách nhiệm và mưu ích cho cho nhiều người.

Xitô Thiên Phước


Liên quan khác