Thánh Lễ tạ ơn và Hồng ân tuyên khấn Đan viện Phước Vĩnh

27/11/2018

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Năm Thánh Bách Chu Niên ngày Cha Tổ Phụ lập dòng và Hồng Ân Thánh Hiến của Đan Viện Phước Vĩnh đã được tổ chức lúc 9giờ ngày 26.01.2018. Xin hiệp thông, chung vui cùng Viện Phụ M. Phêrô Khanh Trần Như Hảo và cộng đòan.

Hồng Ân Tiên Khấn

Thầy M. Ignatio loyola Phan Văn Hoàng

Thầy M. Bênêđictô Dương Hoàng Quốc Bảo

Hồng Ân Vĩnh Khấn

Thầy M. Gabriel Nguyễn Mạnh Hội

Thầy M. Phanxicô Xaviê Trương Văn Đường

Thầy M. Gioan Bùi Duy Lin

Thầy M. Tôma Aquinô Trần Văn Xuân

Video Thánh Lễ


Liên quan khác