TÒA GIÁM QUẢN RÔ-MA THU THẬP CHỨNG TÍCH VỀ CỐ THUẬN

01/12/2018

Tòa Giám Quản Roma công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích về vị sáng lập dòng Xitô Phước Sơn tại Việt Nam, Cha Benoit Thuận, tục danh là Henri Denis, để tiến hành án phong chân phước cho Cha.

 

Bản dịch Tiếng Việt của Lm Đan sĩ M. JB Nguyễn Tiến Dũng:

 

Hồng y ANGELO DE DONATIS

thuộc Giáo Hội Roma

Hiệu tòa thánh Marco

Tổng Đại diện Giáo phận Roma

Án phong Chân Phước và Hiển Thánh

cho Tôi Tớ Chúa

Biển Đức Thuận

(Henri Denis)

Tu sĩ

 

SẮC CHỈ

 Vị Tôi Tớ Chúa là Tu sĩ Henri Denis Biển Đức Thuận qua đời ngày 25 tháng 07 năm 1933 tại Đan viện Thánh Mẫu Phước Sơn, Việt Nam.

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo tại Chủng viện Hội Thừa Sai Paris, Tôi Tớ Chúa được thụ phong linh mục ngày 07 tháng 03 năm 1903, và ngay sau đó cha được sai đến truyền giáo tại Huế, Việt Nam. Sự dấn thân truyền giáo của cha thật là quảng đại. Cho dù phải trải qua nhiều hy sinh và thiếu thốn đủ điều, công việc truyền giáo của cha đã đơm hoa kết trái rất dồi dào. Cha đã đem được nhiều người Việt Nam vào Giáo Hội, và đặc biệt là ngày 15 tháng 08 năm 1918 cha đã thành lập Dòng Đức Bà An Nam, tiền thân của Hội Dòng Xitô Thánh Gia ngày nay. Đời sống của cha là một mẫu gương về lòng yêu mến Chúa Kitô, về đời sống cầu nguyện, về sự khó nghèo, về tâm tình sám hối và về lòng nhiệt thành đối với phần rỗi các linh hồn. Với thời gian, danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện của cha không ngừng gia tăng, hình ảnh của cha ngày càng trở thành điểm qui chiếu cho nhiều linh mục và rất nhiều tu sĩ cũng như giáo dân Việt Nam. Cho đến hôm nay, mặc dù Việt Nam đã phải trải qua nhiều cuộc xung đột và chiến tranh, nhưng con số nam nữ Đan sĩ được gọi là con cái của cha đã có hơn một ngàn người.

Trong suốt thời gian qua, bởi vì danh thơm về sự thánh thiện của cha vẫn không ngừng gia tăng, và cũng đã có đơn chính thức xin mở án phong chân phước và hiển thánh cho Tôi Tớ Chúa, nên qua việc thông tri chính thức này cho toàn thể Cộng đoàn Giáo Hội, chúng tôi mời gọi toàn thể và mỗi người tín hữu hãy trực tiếp thông báo cho chúng tôi hoặc gửi đến Tòa án Giáo phận Roma (theo địa chỉ: Piazza S. Giovanni in Laterano, 6 – 00184 ROMA) tất cả mọi thông tin liên quan đến việc mở án này, để qua đó, chúng tôi có thể nhận định các yếu tố thuận lợi hay bất lợi về đời sống thánh thiện của Tôi Tớ Chúa đây.

Hơn nữa, theo qui định của luật pháp, cần phải thu thập tất cả những bút tích liên quan đến Tôi Tớ Chúa, bao gồm những gì do chính ngài viết và cả những gì được viết về ngài. Với việc công bố SẮC CHỈ này, chúng tôi chỉ thị rằng những ai đang có và cất giữ những bút tích ấy, cần mau mắn gửi về cho chính Tòa án Giáo phận Roma, nơi công bố việc mở án phong chân phước cho ngài, nếu như những bút tích ấy chưa được nộp cho văn phònng thỉnh nguyện viên của Án này.

Cần ghi nhận rằng các bút tích được nói tới trên đây không phải chỉ là những tác phẩm đã xuất bản và đã được thu thập rồi, nhưng còn cả những bản viết tay, sổ ghi nhật ký, các thư từ và những bài viết cá nhân của Tôi Tớ Chúa này. Những ai có ước muốn giữ lại bản gốc thì có thể nộp lại cho chúng tôi bản photo có chứng thực cách hợp lệ.

Cuối cùng, chúng tôi quyết định rằng SẮC CHỈ này sẽ được niêm yết trong vòng hai tháng tại Tòa Tổng Đại diện Giáo phận Roma, được đăng tải trên các trang web của Hội Dòng Xitô Thánh Gia, được ấn hành trên nhật báo ‘Quan Sát Viên Roma – Osservatore Romano’, và trên các trang thông tin cũng như website của Giáo phận Huế.

Ban hành tại Roma, từ Tòa Tổng Đại diện, ngày 25 tháng 10 năm 2018.

ANGELO DE DONATIS

Hồng y Tổng Đại diện

Marcello Terramani

Công Chứng viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liên quan khác