“Tôi mong muốn tôi là người linh mục như thế nào?”

27/11/2018

Đức Thánh Cha Phanxicô đặt câu hỏi cho việc đào tạo linh mục tại Hội nghị của bộ Giáo sĩ về Đào tạo Linh mục.