MƯỜI CHÌA KHÓA ĐỂ HIỂU HƠN VỀ ĐỨC TIN KITÔ GIÁO.

27/11/2018

Đối với Kitô hữu, đức tin kitô giáo là gì? Một chủ đề mênh mông! Người ta có thể dựa trên vài điểm chính để nói, nhưng chính yếu đức…