Hồng Ân Thánh Hiến – Đan Viện Phước Hải

27/11/2018

Thánh Lễ kỷ niệm ngân khánh khấn dòng và hồng ân tuyên khấn của đan viện Phước Hải đã diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày 30 tháng 05. Chủ…