100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh : Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN

27/11/2018

 

                             BÀI LỜI CHÚA 1

                                                              ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT:
                                          THỜ THIÊN CHÚA ĐỘC NHẤT CHÂN THẬT
 

LỜI NÓI ĐẦU


(Chỉ cần đọc cho mỗi gia đình một lần đầu hết) 
* Mỗi gia đình hãy nhận làm một giờ đền tạ mỗi tuần một lần
(có thể liên kết với nhau để ngày nào cũng có 1 gia đình làm đền tạ).

1. Trên Căn bản tự nguyện: Gia đình nào muốn đền tạ Chúa vì các tội riêng mình, gia đình mình và mọi người trên thế giới đã xúc phạm đến Chúa. 

2. Không mời hàng xóm đến dự: Chỉ làm riêng trong gia đình. 
Song nhớ rằng vẫn liên kết với các gia đình khác cũng làm như mình.

3. Thời gian: Vào buổi tối, khoảng 30 phút đến l giờ, 
– Chương trình đề nghị:

Mở đầu: Một bài hát ca tụng, thờ lạy Chúa (hoặc kinh Đức Chúa Thánh Thần). 
– Kinh ăn năn tội; kinh tin, cậy, mến; hoặc lời nguyện tự phát.
– Nghe lời chúa (xem sau):

* (Nếu được): Lời nguyện tự phát dựa theo ý bài Kinh Thánh. 
Kinh đền tạ Trái Tim Chúa.
Một kinh Kính Mừng kính đức Mẹ.
Hát bế mạc, hoặc kinh Cám ơn, hoặc kinh Lạy Cha.


*
* *

Đền tạ là gì? Tại sao cần có bài lời Chúa?
Đền tạ do hai chữ Đền bồi và Tạ tội, tức là dâng lên Thiên Chúa việc sám hối ăn năn và đền bồi vì các tội lỗi ta đã xúc phạm đến Người.

Việc đền tạ phải bao hàm ý định sẽ tránh xa các tội lỗi mất lòng Chúa, và từ nay làm những điều đẹp lòng Người. Do đó cần có các Bài Lời Chúa sẽ giúp ta biết tội gì Chúa ghét mà tránh, biết điều tốt lành Chúa thích mà làm. Như thế, giờ đền tạ mới đầy đủ ý nghĩa. 

Vì thế việc đền tạ không thể chỉ đọc kinh suông, và bài Lời Chúa không thể thiếu trong giờ đền tạ ấy được.

***

Bố cục các bài lời Chúa:
l. Đại khái gồm: các Điều răn, các bổn phận, các bài về Ơn thánh, Bí tích và các tín điều, vv… Như vậy, là một cách học giáo lý bằng Kinh Thánh trong gia đình .

2. Nội dung từng bài Lời Chúa gồm có: 
– Một đoạn Lời Chúa, tích truyện Kinh Thánh.
– Vài điều suy niệm.
– Trích truyện phụ họa (nếu có).
– Áp dụng cụ thể vào đời sống.
Lưu ý cho cả cuốn sách:
Bài Kinh Thánh hoặc bài suy niệm nào xét quá dài, xin cứ tùy nghi chia làm hai, hay ba.


—-ooo—-


BÀI LỜI CHÚA 1
ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT:
THỜ THIÊN CHÚA ĐỘC NHẤT CHÂN THẬT

(Một người đọc to)
Chúng ta khởi sự điều răn thứ nhất: “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và yêu mến Người trên hết mọi sự". Điều răn này dạy muốn thờ phượng một Chúa trên hết mọi sự, thì phải từ bỏ những điều quấy quá, dị đoan, cúng quẩy các tà thần. Đó là điều Chúa dạy trong bài Kinh Thánh hôm nay.

Trích sách các vua quyển 1, đoạn 18, c.19tt 

Ba năm trời ròng rã, hạn hán và đói khát đã làm rũ liệt nước Is-ra-en, vì họ đã dám bỏ Thiên Chúa mà thờ tà thần Ba-an. Song Thiên Chúa thương xót dân Người. Người muốn chấm dứt các đại họa ấy, nên mới sai tiên tri Ê-li-a đến cùng vua A-kháp mà nói rằng: 

– Xin Bệ hạ hãy sai người đi tụ họp toàn thể Is-ra-en với tôi trên núi Các-men, làm một với 450 thầy cúng của thần Ba-an. 

Vua đành nghe theo cách miễn cưỡng. Thế là toàn dân lũ lượt tụ tập trên núi, và đứng giữa họ có 450 thầy cúng. Tiên tri Ê-li-a tiến lại trước toàn dân và nói: 

– Cho đến bao giờ, các người còn khập khiễng cả hai giò (nghĩa là bắt cá hai tay)? Nếu Yavê thật là Thiên Chúa, thì hãy theo Người; còn nếu (các người cho) Ba-an là Thiên Chúa, thì hãy theo hắn. Phải chọn lựa dứt khoát. Chỉ có một mình tôi là tiên tri của Chúa Yavê, còn thầy cúng của Ba-an có những 450 người. Không sao! Hãy đem đến đây hai bò tơ; 450 thầy cúng. Hãy chọn một con mà xẻ thịt ra, đặt trên củi mà tế thần, nhưng nhớ đừng châm lửa. Còn tôi cũng làm như vậy và không châm lửa. Các ông thầy cúng sẽ kêu khấn thần của họ, còn tôi, tôi kêu khấn Danh Chúa Yavê: Thần linh bên nào đáp lời, bằng cách cho lửa từ trời xuống thiêu của lễ, thần linh ấy là Thiên Chúa thật và phải thờ phượng Người. 
Toàn dân đáp lại:

– Thật là một lời đề nghị chí lý! 

Các thầy cúng đành phải nhận cuộc thử thách này. Họ xẻ thịt, xếp củi, đặt thịt cúng lên, rồi bắt đầu khấn vái thần của họ cho lửa xuống, nhưng vô hiệu. Họ kêu gào, nhảy múa từ sáng tới trưa, mà chẳng thấy gì. Tiên tri Ê-li-a nhạo họ: 

– Phải gào to hơn, vì thần của các ông có lẽ đang bận suy tính hay mắc việc, có khi đi vắng, có khi đã đi ngủ. 

Nghe thấy thế, các thầy cúng càng kêu gào lớn tiếng hơn và lấy đoản kiếm, xà mâu rạch mình đến chảy máu ròng ròng, nhưng vẫn mất công toi, chẳng có thần nào nghe lời cầu của họ cả. Đến chiều, là giờ thường quen tế lễ của đạo Chúa, Ê-li-a mới gọi dân chúng lại bên ông, ông lấy đá xếp thành một bàn tế lễ, đặt củi lên, xẻ thịt bò tơ đặt trên củi. Rồi ông sai đào chung quanh tế đàn một đường mương, và bảo dân lấy nước rưới lên của lễ, lên củi cho ướt đẫm, đến cả đường mương cũng đầy nước. Sau đó, Ê-li-a quỳ xuống cầu khẩn Danh Chúa: 

– Lạy Yavê Thiên Chúa Hằng Sống của A-bra-ham, I-sa-ac và Ya-cob, xin nhậm lời tôi, khiến dân này nhận biết chính Người mới là Thiên Chúa thật. 

Tiên tri vừa dâng lời cầu, lửa của Yavê từ trời giáng xuống thiêu hết của lễ, cả bàn thờ, cả củi và làm khô cạn cả nước trong mương. Toàn dân thấy vậy thì sấp mặt xuống kêu lên vang khắp vùng núi: 

– Yavê mới chính là Thiên Chúa thật và chỉ mình Người là Thiên Chúa. 

Đáp lại sự thờ phượng của dân, Thiên Chúa nguôi giận, lại cho mưa tuôn xuống, chấm dứt nạn hạn hán và đói kém của họ. 

* Đó là Lời Chúa! – Tạ ơn Chúa! 

Suy niệm Lời Chúa 

Ta hãy để một phút im lặng, cho Lời Chúa vừa nghe thấm vào lòng ta (im lặng một phút). (Các lần sau, cũng làm như vậy)… 

Ta hãy suy niệm: Tiên tri Ê-li-a trách dân Is-ra-en hai lòng, bắt cá hai tay: vừa thờ Chúa, vừa chạy theo cúng bái thần Ba-an. Biết đâu, có nhiều gia đình công giáo cũng đi khập khiễng hai giò như thế! Có lẽ họ chưa dám đặt hai bàn thờ trong nhà: một bên thờ Chúa, một bên thờ thần nọ, thần kia; nhưng họ có những cử chỉ và lối sống giống như vậy. Miệng họ thì đọc kinh, tay thì làm dấu, chân đến nhà thờ; nhưng hễ trong gia đình động xảy ra đau ốm, hoạn nạn là chạy đi coi bói, xem số, hầu bóng, ngồi đồng, là các chước mê tín, dị đoan ma quỉ bày ra cốt để ta tin vào nó và thờ nó, hầu bị khốn nạn đời đời với nó sau này. Còn ngay bây giờ, có thể nó cho ta một chút của cải, một chút may mắn khi ta vái lạy nó; nhưng các của cải và may mắn đời này thật chóng qua, tạm bợ biết bao! 

Vậy gia đình ta hôm nay làm giờ đền tạ này, có ý xin Chúa tha thứ bao tội lỗi mà chúng ta đã phạm về điều ấy. Và gia đình ta thề hứa với Chúa không bao giờ thờ quấy hoặc tin theo các điều nhảm nhí, mê tín, dị đoan. Đúng như phong tục ta có câu: 

“Tôi trung không thờ hai chúa, 
Gái chính chuyên không lấy hai chồng”

Vậy ta quyết chí tin một Thiên Chúa, chỉ thờ một Chúa, dầu sống dầu chết không tin, không thờ thần thánh nào hết. 

Tích truyện 

Một linh mục kia gặp một em nhỏ xin một tấm ảnh đạo. Linh mục nói: 
– Được lắm! Song con phải lập công để được quà thưởng ấy. Đây, con có thuộc giáo lý không?
– Thưa cha, có!

– Có à? Tốt lắm! Con nói cho cha biết: có mấy Thiên Chúa? 
Em nhanh nhẹn trả lời:
– Có một Thiên Chúa thôi!
– Sao con quả quyết chắc chắn như thế?

– Chắc chắn chứ! Vì Thiên Chúa đầy tình thương và ở khắp nơi, đâu đâu cũng có Chúa. Vậy thì còn có chỗ nào cho một Thiên Chúa thứ hai nữa?

***
 


Liên quan khác