CHÚA NHẬT VIII TN : BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG Mt 6, 24-34 Đừng Lo…

27/11/2018

Cuộc sống vốn nhiều lắng lo. Thật an lòng khi tham dự thánh lễ hôm nay và lắng nghe Chúa nói : Đừng lo!

  1. Đừng lo

« Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc » (Mt 6, 25a). Ăn và mặc là hai nhu cầu căn bản của con người. Ăn để bảo tồn sự sống, còn mặc để cuộc sống được thăng hoa. Từ thủa sơ khai, con người ăn lông ở lỗ; đến thời hiện đại, con người biết mặc đẹp ăn ngon. Tiến trình thăng tiến của con người dường như gắn liền với cách ăn – mặc của họ. Do đó, sống kiếp con người, làm sao không lo khi không có của ăn? Làm sao không sợ khi không có cái mặc?

Tuy nhiên, dù lo cho mạng sống có cơm ăn, cho thân thể có áo mặc là thiết yếu, song đó không phải là tất cả, là cùng đích. Nếu lo lắng tìm cách bảo đảm cuộc sống mình ở trần gian này cách thái quá là tự làm cho mình thành “những kẻ kém tin”, “dân ngoại” (Mt 6, 32), và “đồ ngốc” (Lc 12, 20). Chim trời không gieo vãi cũng chẳng tích thu mà Thiên Chúa vẫn nuôi; hoa cỏ phù du ngoài đồng mà Thiên Chúa còn mặc đẹp, phần chúng ta, há lại chẳng quý giá hơn chúng sao? (x. Mt 6, 26-30). Hơn nữa, đâu có phải nhờ lo lắng, mà ta có thể kéo dài thêm được tuổi thọ đời mình? (x. Mt 6, 27). Do đó, lo những điều những điều vượt quá khả năng, bất khả thi, há lại chẳng phải là thiếu khôn ngoan, thêm stress?

Thiên Chúa là Đấng Hằng Sống (x. Xh 3, 14), luôn quan phòng, chăm sóc muôn loài, “Ngài khiến mọc cỏ xanh nuôi sống đàn gia súc, làm tốt tươi thảo mộc cho người thế hưởng dùng” (Tv 103, 14). Còn chúng ta là thụ tạo bất tài nhưng giá trị, được Thiên Chúa luôn ấp ủ thương yêu. Đó là lý do mà Chúa Giêsu nói với chúng ta hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và đừng lo!

2. Hãy tìm…

Đừng lo những hãy tìm: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người ” (Mt 6, 33). Nước Thiên Chúa được ví như kho báu chôn giấu trong ruộng, như viên ngọc quý hiếm, có người tìm được, vui mừng bán hết gian sản để mua (x. Mt 13). Tìm được cơm ăn – áo mặc người ta phải lo lắng, nhưng tìm được Nước Thiên Chúa thì dù có phải bán hết gia sản thì người ta vẫn hoan hỉ vui mừng, vì Nước Thiên Chúa diễn tả thực tại cánh chung của cứu ơn cứu rỗi và tìm Nước Thiên Chúa là tìm sự cứu rỗi cho cuộc sống của chính mình.

Như vậy, chỉ tìm kiếm ơn cứu rỗi mới là mối bận tâm trước tiên và trên hết, “mọi thứ khác, Người sẽ thêm cho” (Mt 6, 33).

« Lạy Chúa, linh hồn con khắc khoải tìm Chúa và chỉ nghỉ yên khi đã gặp Ngài »                 

(St. Augustino)

                                                          M. Pio Mến, Vĩnh Phước


Liên quan khác