CN II TN A : Suy Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II mùa thường niên, ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA

27/11/2018

Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta luôn được nghe câu “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Đó là lời vị chủ tế đọc khi nâng cao Bánh Thánh và Máu Thánh để xác tín và giới thiệu cho những người tham dự thánh lễ trước khi rước Mình và Máu Thánh Chúa. “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian” là sự tuyên xưng và đồng thời là lời giới thiệu của thánh Gioan cho những người đang theo ngài và nghe ngài rao giảng, đã được Giáo hội dùng trong thánh lễ và thêm phần “phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”.

“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”, câu nói này của thánh Gioan nhắc cho người Do Thái nhớ đến hy tế Con Chiên được cử hành trong đền thờ Giêrrusalem hằng ngày và nhất là trong đại lễ Vượt qua. Sách Lêvi 1, 4 đề cập đến con chiên trong sạch được dẫn tới bàn thờ, mọi người dơ cao tay đổ hết mọi tội lỗi của mình lên đầu con chiên, rồi nhổ lông, xé thịt nó. Nó không mở miệng kêu một tiếng. Người ta thiêu sinh nó làm lễ dâng lên Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa xóa hết tội cho mình. Sách Xuất hành thì khẳng định rằng con chiên đó chính là Chiên Lễ Vượt Qua, máu nó đã cứu sống con trai Do Thái, và thịt nó làm của ăn cho toàn dân được mạnh sức vượt qua khỏi ách nô lệ Ai Cập (x. Xh 12,7).

Đối với dân Do Thái, Con Chiên Vượt Qua là hình bóng Đấng Cứu Thế như ngôn sứ Isaia đã loan báo: “chính Người đã mang lấy những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta, đã ghánh chịu những đau khổ của chúng ta. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm… bị ngược đãi, Người cam chịu nhục, chẳng hề mở miệng kêu ca. Như chiên bị đem đi làm thịt, Người cũng không mở miệng… bởi vậy Người đã được Thiên Chúa sủng ái và phục sinh Người là Đấng đã làm lễ hy sinh đền tội. Người đã được trường sinh bất tử… (x. Is 53, 4-10). Đấng trường sinh bất tử đó, thánh Gioan đã quả quyết cho chúng ta rằng: “Đấng ấy là Con Thiên Chúa.”


Liên quan khác