Công trình cứu độ của Chúa Kitô phục sinh, PV Bảo Tịnh (ĐV Phước Lý)

27/11/2018

Trong ‘Sách về sự Kính Nhớ’, truyền thống Do thái ghi lại bốn đêm quan trọng nhất trong hoạt động của Thiên Chúa:

– Đêm Thiên Chúa tạo dựng đất trời vạn vật.

– Đêm Abraham hiến tế người con yêu duy nhất của mình là Isaac cho Thiên Chúa.

– Đêm xuất hành, Môsê đưa dân ra khỏi đất nô lệ Ai Cập.

– Và đêm cuối cùng của Vua Thiên Sai khi lịch sử này chấm dứt.

Thánh Lễ Đêm nay Giáo Hội cho chúng ta nghe tất cả 9 bài đọc trong đó cũng phản ảnh những đêm kính nhớ của phụng vụ Do Thái về : mầu nhiệm tạo dựng (bài đọc 1), Abraham hiến tế con yêu Isaac (bài đọc 2), cuộc xuất hành của dân Israel (bài đọc 3) và đêm cuối cùng của Vua Thiên Sai, thì Giáo Hội thay bằng việc công bố Tin Mừng Chúa Kitô Phục Sinh.

Nhờ Tin Mừng Phục Sinh soi chiếu, người kitô hữu hiểu được ý nghĩa phong phú của mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô được phản ánh qua các bài đọc Cựu Ước. Bài chia sẻ này dừng lại ở ý tưởng thứ nhất: Công trình cứu độ của Chúa Kitô phục sinh được coi là một tạo dựng mới thật kỳ diệu.

Mầu nhiệm tạo dựng trong Sách Sáng Thế, thuật rằng: Thiên Chúa dựng vũ trụ trời đất và muôn loài muôn vật. Chóp đỉnh của công trình này là con người. Con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và được Thiên Chúa ban cho họ quyền làm chủ vạn vật và sống hạnh phúc bên Thiên Chúa. Tuy nhiên họ phải sống theo đường lối và tuân theo thánh ý Ngài. Nhưng họ đã bất tuân và chọn cho mình một hướng đi khác đưa họ đến đau khổ và cuối cùng là cái chết.

Chúa Giêsu Ngôi Hai xuống thế làm người, sống hoàn toàn theo thánh ý Thiên Chúa. Ngài đã vâng lời và vâng lời cho đến chết trên thập giá. Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài, chúng ta được hoà giải với Thiên Chúa, được sống đời sống mới, trở nên con người mới và sống nhờ sự sống của Ngài.

Tương quan với Adam, người đàn ông đầu tiên được Thiên Chúa dựng nên, vì sa ngã bất tuân phục, nhân loại đã phải nhận lấy hậu quả của tội là đau khổ và cái chết.

Tương quan với Chúa Kitô, được sánh ví như Adam Mới, con người đã được giải thoát khỏi ách tội lỗi và nhận được ơn cứu độ, nhờ cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Quả thật, nếu vì một người duy nhất là Adam đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã ban ân sủng cho muôn người dồi dào biết bao. Nếu vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

Mọi công trình của Thiên Chúa đều kỳ diệu phi thường, nhưng công trình cứu độ của Chúa Kitô còn kỳ diệu hơn nữa. Chính vì thế ở ngay sau bài đọc 1, sách Sáng Thế,  thuật lại mầu nhiệm tạo dựng, Giáo Hội đã cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu, mọi công trình của Thiên Chúa thật kỳ diệu phi thường. Nhưng xin làm cho chúng con những kẻ được cứu chuộc luôn luôn hiểu biết rằng: công trình tạo thành vũ trụ thuở ban đầu tuy đã kỳ diệu, nhưng công trình cứu độ của Đức Kitô, Đấng hy sinh làm Chiên Lễ Vượt Qua của chúng con trong thời sau hết này, còn kỳ diệu hơn nữa’.

Công trình cứu độ của Đức Kitô còn kỳ diệu hơn nữa, vì qua dòng nước thanh tẩy, chúng ta được dìm vào cái chết, được mai táng với Đức Kitô, được sống một đời sống mới. Chính tấm áo trắng mới chúng ta đón nhận khi lãnh nhận bí tích rửa tội tượng trưng cho con người mới, tạo thành mới. Con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô và con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.

Do đó, anh chị em hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô.  Đó là niềm tin của chúng ta. Alleluia .

Bảo Tịnh (Vp Phước Lý)


Liên quan khác