Suy Niệm Ngày 18-12-2020 New 

17/12/2020

  Emmanuen – Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta 

Thứ Sáu, 18.12.2020, Mt 1,18-24


Kính thưa quý độc giả,

Bài Tin mừng hôm nay đề cập đến danh hiệu của Chúa Giêsu đã được ngôn sứ Isaia tuyên sấm : “Này đây, Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa cùng chúng ta”(Mt 1,23). Danh hiệu này cho thấy Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn ở với loài người mọi nơi mọi lúc.

Công đoàn kính mến, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương loài người chúng ta. Ngài đã tạo dựng nên vũ trụ và mọi vật mọi loài cho chúng ta hưởng dùng. Ngài đã sai Con Một xuống ở với loài người để cứu chuộc chúng ta. Trước khi về trời chính Chúa Giêsu đã hứa: “Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Vì vậy, hiện nay Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở cùng chúng ta bằng nhiều cách :

Một là khi Hội thánh công bố Lời Chúa trong khi cử hành các bí tích, bấy giờ chính Chúa Giêsu hiện diện để nói với chúng ta qua các thừa tác viên của Giáo hội: “Ai nghe anh em là nghe Thầy” (Lc 10,16).

Hai là khi cộng đoàn họp nhau nhân danh Chúa Giêsu trong các buổi học hỏi Lời Chúa thì có Chúa hiện diện để dạy dỗ: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18,20).

Ba là khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu và biểu lộ bằng việc lắng nghe và vâng giữ lời Chúa thì Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến ngự trong chúng ta: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”(Ga 14,23).

Bốn là khi chúng ta hiệp dâng Thánh lễ và rước lễ sốt sắng là chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa như Lời Chúa dạy: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi, thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).  

Năm là khi chúng ta phục vụ những người nghèo đói bệnh tật và bị bỏ rơi là chúng ta đã phục vụ chính Chúa Giêsu đang hiện thân nơi họ như Chúa đã nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Nói tóm lại, Thiên Chúa luôn yêu thương hết thảy mọi người và muốn ở cùng chúng ta mọi nơi mọi lúc trong suốt cả cuộc đời mỗi người.

Noi gương Chúa, đức cha Cassaigne đã sống mười tám năm trời với những người phong cùi ở Di Linh, để rồi mang lấy bệnh cùi như họ và chết giữa họ. Mẹ Têrêxa đã tìm đến những khu ổ chuột ở Calcutta để sống với những người nghèo mà cảm thông, chia sẻ, an ủi họ và đem lại cho họ niềm vui và hy vọng.

Quý độc giả kính mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi từng người chúng ta nhận ra Chúa vẫn đang hiện diện gần gủi với mình trong mọi sinh hoạt của đời sống. Chúng ta hoan hỉ đón nhận Chúa và chia sẻ với anh chị em mình bằng việc đến gặp gỡ những người nghèo khổ khốn cùng để giúp đỡ họ. Ước mong cho mọi người trên khắp thế giới đều chuẩn bị tâm hồn hầu xứng đáng đón nhận Chúa Giáng Sinh và nhất là được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mình trong mỗi thánh lễ hằng ngày. Nhờ kết hợp với Chúa chúng ta sẽ gặp gỡ được Chúa, lắng nghe thánh ý Chúa để dấn thân phục vụ Chúa nơi những người nghèo khổ bệnh tật và những người bị bỏ rơi.

    

                             F.M. Nôbertô


Liên quan khác