Suy niệm Thứ 5 tuần II PS năm B

15/04/2021

   Ai Tin Vào Chúa Giêsu Thì Được Sự Sống Đời Đời    

   Thứ 5 tuần II PS năm B, Ga 3,31-36


 

Kính thưa quý độc giả, tục ngữ Việt nam có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Cũng thế, sứ điệp lời Chúa hôm nay dạy mỗi người chúng ta rằng:/ ai tin vào Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời.

Thực tế, ai trong chúng ta đây cũng đều biết rằng, Chúa Giêsu là Con Một của Thiên Chúa, Người được Chúa Cha sai đến trần gian nói Lời của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời nhập thể. Chắc chúng ta vẫn còn nhớ, cách đây vài hôm, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicôđêmô rằng: “các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,7) nghĩa là chúng ta phải được tái sinh để có sự sống mới là sự sống của Chúa Giêsu phục sinh, một sự sống hoàn thiện như Chúa Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (x. Mt 5,48). Bởi vậy, Lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay cần phải được nghe và thực hiện trong mỗi cuộc đời của từng người chúng ta. Vì chúng ta đây đều là những người tin vào Chúa Giêsu để được sự sống ấy. Vậy thì, ai trong chúng ta mà muốn mình được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng thì cần phải tin vào Chúa Giêsu. Tuy nhiên, tin ở đây là đồng nghĩa với việc thực thi mọi điều Chúa truyền dạy. Vì thánh Giacôbê đã khẳng định: đức tin mà không có hành động là đức tin chết. Bởi thế, một khi đã thực thi được Lời Chúa dạy mỗi ngày thì sẽ tuyên tín được như lời của thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Galat chương hai câu hai mươi thế này: “tôi sống, nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Giêsu đang sống trong tôi”.  

 Quý độc giả kính mến, chúng ta sẽ được sự sống đời đời chỉ khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Nhờ tin như thế mà chúng ta sẽ có được sự sống mới từ Chúa phục sinh. Một cuộc sống hiến dâng trọn đời cho Chúa để được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Và như thế, chúng ta sẽ nên giống Chúa trong mọi suy nghĩ, trong từng lời nói và trong cách ăn ở với hết thảy mọi người. Có lẽ nhờ biết rõ tầm quan trọng của sự sống mới tốt cho chúng ta đến cực độ nên cha tổ phụ Biển Đức Thuận đã nhiều lần khuyên dạy các môn sinh: “các con hãy sống sao để trở nên giống Chúa Giêsu thay thảy”.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau và cầu xin Chúa cho từng người trong chúng ta có được những suy nghĩ luôn hướng về những sự trên trời và mỗi lời nói đều chứa đựng tình thương để người nghe có được bình an của Chúa Phục Sinh; Đồng thời, xin cho mỗi người chúng ta biết dùng những hành động trong suốt cuộc đời để bày tỏ cho mọi người thấy sức sống của Chúa Kitô phục sinh. Ai sống được như thế thì sẽ được kể là người biết tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Người ấy sẽ không bị cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống; Trái lại, tình thương và ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến được trong đời sống người ấy bây giờ và mãi tới muôn đời. 

 

 F.M. Nôbertô – Thiên Phước    


Liên quan khác