Suy niệm thứ Tư tuần XIX TNC, (Lễ kính thánh Lô-ren-sô)

09/08/2022

SỐNG TINH THẦN HY SINH VÔ VỊ LỢI VÌ NƯỚC TRỜI  

  Ga 12,24-26


Kính thưa quý độc giả, hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Lôrensô Phó tế Tử đạo – Người đã sống tinh thần hy sinh vô vị lợi vì Nước Trời! Vì thế mà cả hai bài đọc hôm nay các thánh sử đều nói lên tinh thần ấy.

Bài đọc thứ nhất thánh Phaolô Tông đồ cho biết: “gieo nhiều thì gặt nhiều” (2Cr 9,6). Theo nguyên tắc này, thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu Côrintô cũng như tất cả mọi người kitô hữu chúng ta hãy tích cực dâng hiến đời mình để phục vụ Chúa. Quả thật, những gì ta “Có” đều do Thiên Chúa ban tặng! Do đó “ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7).

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu đưa ra quy luật căn bản: ‘chết để được sống’“nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; Còn nếu chết đi thì nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Theo nguyên tắc này, Chúa Giêsu xác quyết: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; Còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Thánh phó tế Lôrensô mà Giáo hội mừng kính hôm nay đã nhận ra nguyên tắc và hiểu được quy luật ấy nên đã vui vẻ dâng hiến đời mình, sẵn sàng chết đi vì tình yêu!

Trước hết nói về chiều kích yêu Chúa, thánh Lôrensô đã rời bỏ quê hương miền Huescô nước Tây Ban Nha để đến Roma du học. Tại đó người được biết đến là một người nổi danh về tài đức. Nhưng không vì thế mà thánh nhân tìm cho mình cuộc sống vinh hoa, phú quý. Trái lại, người đã dùng tài đức Chúa ban để hết lòng dấn thân phục vụ Chúa, dưới thời giáo hoàng Sixtô thứ II, trong bối cảnh đầy hiểm nguy bởi sự cấm cách và bách hại khắc nghiệt của hoàng đế Đêciô.

Thứ đến nói về chiều kích yêu người, thánh Lôrensô đã không ngại hy sinh dấn thân trong trách nhiệm phục vụ người nghèo. Với vai trò là phó tế trưởng, quản trị tài sản của Giáo hội, người luôn ưu tư lo cho người nghèo. Ngay trong giờ phút nguy khốn nhất, với cái chết cận kề, người vẫn không quên dùng tất cả tài sản của Giáo hội để đem ra phân phát hết cho người nghèo. Sau khi phân phát hết của cải cho người nghèo, người đã dẫn họ đến trước mặt viên tổng trấn Valêrianô và nói: “những người nghèo này chính là tài sản của Giáo hội”.      

Quý độc giả kính mến, tình yêu chính là sức mạnh thúc đẩy thánh Lôrensô sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân cho dẫu phải hy sinh đến cả tính mạng. Đúng như lời thánh Phaolô nói: “Ai vui vẻ dâng hiến sẽ được Thiên Chúa yêu thương” (2 Cr 9,7). Thật sự thánh nhân đã vui vẻ dâng hiến vì cảm thấy mình thật sự được Chúa yêu thương! Chính vì lẽ ấy mà khi bị hỏa thiêu, người còn khôi hài nói với hoàng đế: “Một bên đã chín rồi hãy chiên bên kia nữa mà ăn!”  Sau đó người cầu xin Chúa cho thành phố Rôma được trở lại với Chúa Kitô và cho Ðức Tin Công Giáo được lan rộng khắp thế giới. Thánh Lôrensô lãnh nhận triều thiên tử đạo và đã được Thiên Chúa yêu thương ban thưởng sự sống đời đời vì đã coi thường mạng sống mình ở đời này.

Noi gương thánh Lôrensô Phó tế Tử đạo, mỗi người kitô hữu chúng ta cùng hiệp lòng nguyện xin Chúa cho bản thân mình luôn giữ được tình yêu Chúa cách nồng nàn để luôn trung kiên sống và làm chứng cho niềm tin dù có phải chịu nhiều gian khổ, ngay cả hy sinh mạng sống của mình; Đồng thời cũng xin Chúa ban cho chúng ta có được lòng yêu người, nhất là những người nghèo để từng người chúng ta luôn biết tận tâm phục vụ tha nhân với hết khả năng của mình như thánh Lôrensô Phó tế Tử đạo đã sống tinh thần hy sinh vô vị lợi vì Nước Trời!

 

Nôbertô – Thiên Phước


Liên quan khác