Thứ Sáu tuần II Thường Niên A: Mc 3,13-19 New 

24/01/2020

Chúa Gọi Những Kẻ Chúa Muốn Để Xây Dựng Giáo Hội Hiệp Nhất
Thứ Sáu tuần II Thường Niên A: Mc 3,13-19

Chim Én Nhỏ, TP

Quý độc giả kính mến, bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện rồi gọi những người Chúa muốn và các ông đến với Người. Thật sự, Chúa Giêsu đã tuyển chọn và thiết lập nhóm 12 Tông đồ và sai đi loan báo Tin mừng cho muôn dân để xây dựng một Giáo hội hiệp nhất. Bởi vì Chúa gọi những kẻ Chúa muốn để xây dựng Giáo hội hiệp nhất.
Thật ra, các môn đệ mà Chúa Giêsu gọi và chọn đều là những con người bình thường. Có thể nói họ là những con người tầm thường nữa. Thế nhưng, sau những vấp ngã, sau những lỗi lầm, với ơn Chúa và nhờ ơn Chúa, họ trở nên những người mạnh mẽ để cất bước ra đi rao giảng Tin mừng và làm cho nhiều người trở về tin yêu Chúa. Đó chính là sứ mạng hàng đầu của mọi người kitô hữu.
Nhìn vào danh sách 12 Tông đồ, chúng ta thấy không ai là người trọn vẹn cả. Mỗi người một tính cách, hầu như ai cũng có những khuyết điểm, thiếu xót và tội lỗi. Thế nhưng, điểm nổi bật nơi các Tông đồ là họ luôn quy vào Chúa Giêsu là đầu của Giáo hội. Chính vì thế, họ sẵn sàng bỏ đi ý riêng của mình để hoàn toàn làm theo thánh ý Thiên Chúa.
Mặc dầu bất toàn và tính khí mỗi người một khác, nhưng các Tông đồ có một điểm chung là đến ở lại với Chúa để lắng nghe Lời Chúa dạy để thi hành. Nhờ vậy, Chúa có cơ hội huấn luyện các ông trở thành những người loan báo Tin Mừng trong một giáo hội phát triển phong phú về mọi mặt và hiệp nhất nên một.
Hằng năm, Giáo Hội dành tuần lễ này để cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Đó là một tuần lễ dành để các kitô hữu có dịp đi sâu vào mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội.
Vì thế, chúng ta cần sống hiệp nhất bằng việc tôn trọng Chúa và tôn trọng những mục tử được Chúa tuyển chọn và đang được sai đến chăm sóc hướng dẫn chúng ta. Vẫn biết rằng, các ngài cũng là những con người bất toàn ; Thế nhưng, đã được Chúa tuyển chọn để duy trì sự hiệp nhất trong một thân thể mầu nhiệm luôn có Chúa dẫn đầu. Do đó, chúng ta cần phải đối xử với các đấng bậc trong Giáo hội bằng lòng kính trọng, yêu mến và vâng phục. Vì các ngài là hiện thân của Chúa ở giữa trần gian.
Ước mong rằng, khi biết Chúa gọi những kẻ Chúa muốn để xây dựng Giáo hội hiệp nhất trong Tin mừng hôm nay, mọi người kitô hữu chúng ta đều biết thường xuyên gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích để biết rõ ý Chúa mà thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng cho muôn dân. Đồng thời, mỗi người cần nỗ lực sống tinh thần hiệp nhất bằng cách vâng phục thánh ý Chúa qua việc tuân phục quyền bính do Chúa thiết định nơi Giáo hội hữu hình ở trần gian này. Cũng cần nói thêm rằng, hôm nay là ba mươi tháng chạp của năm Đinh Hợi, người Việt Nam chúng ta trở về gia đình gia tộc để ăn tết cổ truyền. Đây là dịp để con cháu tề tựu đông đủ bên ông bà cha mẹ để tỏ lòng kính trọng và biết ơn công sinh thành dưỡng dục của các ngài. Bởi thế, dẫu có đi đâu xa và bận rộn công việc làm ăn đến mấy đi nữa thì cũng phải về quê ăn tết. Thiết nghĩ rằng, đó cũng là cách thể hiện sự hiệp nhất trong gia đình gia tộc. Làm được như thế mới xứng đáng được gọi là giáo hội tại gia mà chính Chúa đã thiết định. Vậy thì từng người chúng ta cần phải tôn trọng và vâng phục các bậc ông bà cha mẹ anh chị trong gia đình gia tộc để góp phần xây dựng mái ấm gia đình luôn được hiệp nhất như lòng Chúa ước mong!

 


Liên quan khác