THÁNH GIÁ THẬT XỨNG ĐÁNG CHO MỌI NGƯỜI THUỘC MỌI THỜI ĐẠI SUY TÔN NEWS 

14/09/2022

Suy niệm thứ Tư tuần XXIV – Ga 3,13-17

( Lễ Suy Tôn Thánh Giá, Lễ Kính)

 

Kính thưa quý độc giả, suy cho cùng sẽ thấy được rằng: chỉ có cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô mới cứu chuộc được loài người tội lỗi chúng ta. Bởi vì, thập giá mà Chúa Giêsu vác khác hẳn các thập giá của mọi tội nhân ở chỗ Chúa vô tội nhưng vì yêu thương loài người nên trở thành phương tiện để cứu rỗi nhân loại. Thập giá ấy đã trở thành thánh giá. Vì thế, thánh giá thật xứng đáng cho mọi người thuộc mọi thời đại suy Tôn!

Vâng, trong ngày lễ suy tôn thánh giá hôm nay, thánh sử Gioan trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá, là cách biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người. Qua đó, Giáo hội mời gọi bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh sẽ không phải chết nhưng được sống muôn đời (x. (Cl 2,12).

Thật ra, qua bài đọc thứ nhất hôm nay, trích từ sách Dân số, với câu chuyện con rắn đồng ở sa mạc đã cho thấy ý nghĩa và hiệu quả cái chết của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá. Ý nghĩa ấy đã giúp mỗi người chúng ta biết tỏ lòng suy tôn Thánh Giá, biết cảm phục Chúa Giêsu đã dùng cái chết trên thập giá để biểu lộ tình yêu cứu độ. Và bài đọc thứ hai, trích thư gửi giáo đoàn Philiphê, thánh Phaolô đã giải thích về ý nghĩa và hiệu quả của việc Chúa Giêsu tự hạ và vâng phục cho đến chết trên thập giá. Chính vì thế, Thiên Chúa đã ban cho người uy quyền trên mọi loài khắp thế giới qua mọi thời đại. Do đó, khi nghe danh Chúa Giêsu, mọi loài phải bái quỳ (x. Pl 2,10).

Cũng vậy, đời sống của mọi người kitô hữu, trong đó có mỗi người chúng ta, những người sống bậc hôn nhân gia đình, những người sống bậc tu trì và nhất là đan tu chiệm niệm, cuộc đời là một chuỗi những đau khổ phần xác cũng như phần hồn. Đó chính là thập giá đời mình mà ai cũng được vác theo mẫu gương Chúa Giêsu vác thập giá cho đến cùng.

Quý độc giả kính mến, noi gương Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta cũng hân hoan chấp nhận vác lấy thập giá của mình để thập giá ấy không như thập giá của tội nhân mà nó sẽ trở thành thánh giá cuộc đời để góp phần đền tội của mình; Đồng thời, nhờ vào ơn Chúa cứu chuộc, chúng ta sẽ được lãnh ơn cứu độ của Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng hướng về Chúa Giêsu với tâm tình suy tôn, thờ lạy và chúc tụng thánh Giá Chúa đến muôn đời. Vì quả thật: thánh giá thật xứng đáng cho mọi người thuộc mọi thời đại suy Tôn! Có như thế, chúng ta mới cất lời tuyên xưng được như thánh Phaolô: “Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay, tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu” (Gl 2,19-21).

 

Nôbertô – Thiên Phước

 


Liên quan khác