TRỞ NÊN GIA ĐÌNH ĐÍCH THỰC CỦA CHÚA NEWS 

19/09/2022

Suy niệm thứ Ba tuần XXV TNC, Lc 8,19-21

 

Kính thưa quý độc giả, trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca tường thuật lại việc Mẹ và anh em của Chúa Giêsu đến thăm Người. Nhân dịp này, Chúa đã khẳng định rằng: những ai thi hành ý muốn của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, người ấy là mẹ và anh chị em của Chúa. Đó chính là gia đình đích thực của Chúa!

Chúng ta biết rằng, Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và sống trong một gia đình có cha có mẹ và có anh chị em họ hàng dòng tộc để sống và lớn lên về mọi mặt. Chúa luôn chu toàn tốt bổn phận của mình và rất mực yêu thương mọi người trong gia đình gia tộc. Chính vì thế mà hôm nay trong khi Chúa Giêsu đang đi giảng đạo thì có mẹ và anh em đến thăm, nghĩa là người trong gia đình gia tộc thể biện long quan tâm đến Chúa. Ngược lại, trong khoảng thời gian đi truyền giáo Chúa Giêsu cũng đã về thăm quê hương tới hai lần trong Tin mừng Máccô chương 6, từ câu 1 đến 6 và trong Tin mừng Luca chương 4, từ câu 16 đến 30.

Khi quan sát và tìm hiểu kỹ về gia đình của Chúa thì chắc chắn ai cũng đều nhận thấy rằng, không chỉ Chúa Giêsu có được một gia đình tự nhiên theo huyết thống, trong đó mọi thành viên đều sống yêu thương nhau và có trách nhiệm bảo vệ và giúp nhau thăng tiến mà quan trọng là Chúa Giêsu có được một gia đình thiêng liêng mà trong đó mọi thành viên cùng nhau lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa. Cụ thể, Mẹ Maria, suốt đời lắng nghe và thực hành kỹ lưỡng mọi Lời Chúa truyền dạy và những người mà hôm nay Chúa chỉ tay xác nhận: “Đây là Mẹ tôi và là anh em tôi-những người nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21). Những người ấy mới thật sự là những thành viên thuộc gia đình đích thực của Chúa Giêsu!

Là người Kitô hữu, nhất là những người sống đời tu trì, chúng ta được sống trong đại gia đình Hội Thánh Công Giáo, có Thiên Chúa là Cha, chúng ta cần biết lắng nghe và thực hành lời của người Cha để xây dựng một gia đình đầy yêu thương, sống thánh thiện. Cách riêng, là những người đang sống trong đan viện Xitô Thánh gia, cũng là một gia đình, có Viện phụ là cha mọi thành viên là con và là anh chị em với nhau. Vì thế, mọi thành viên cần phải lắng nghe và tuân giữ những điều mà Viện phụ đã quy định. Tất cả mọi thành viên trong đan viện mà thực hành được như vậy thì quả thật đan viện của chúng ta sẽ trở nên gia đình đích thực như gia đình mà Chúa Giêsu đã giới thiệu hôm nay!

 

 

Nôbertô – Thiên Phước


Liên quan khác